Västtrafik

Lägre pris för resa mellan Eklanda och Göteborg

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 09:22 CEST

Resenärer som reser med Västtrafik mellan Eklanda och Göteborg kommer att få priset sänkt med 300 kronor från och med den 20 augusti. Förändringen, som görs på uppdrag av Mölndals kommun, leder till billigare resor för många resenärer.

De resenärer som åker mellan Eklanda och Göteborg har fått betala 700 kronor i månaden för sina resor, men från och med 20 augusti räcker det med en Kommunladdning för Göteborg för 400 kronor.
Detsamma gäller om du bor i Göteborg och pendlar till Eklanda.

Förändringen gäller även för dem som betalar för resan med Maxirabatt/100-kort, de betalar nu två kuponger jämfört med tidigare tre. Resor som betalas med enkelbiljett, som även finns i form av sms-biljett på samtliga fordon i Göteborgs kommun, blir också billigare och kostar tjugo respektive arton kronor för vuxen. Även det Röda Dagkortet liksom skolkorten för Göteborgs kommun gäller.

– Förändringen görs på uppdrag av Mölndals kommun för att gynna dem som arbetar, bor eller reser i området, så att de slipper betala extra för att de passerar en kommungräns, säger Västtrafiks styrelseordförande Leif Blomqvist.
För detaljerad information om vilka hållplatser som berörs se Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se eller kontakta:

Leif Blomqvist, Västtrafiks styrelseordförande, tfn: 0707-31 84 50 eller
Västtrafiks presstjänst, tfn: 0771-41 43 99
VÄSTTRAFIK AB, Box 123, 541 23 Skövde. Besöksadress: Stationsgatan, Resecentrum. Tel: 0500-46 44 00 Fax: 0500-48 91 48. Styrelsens säte: Skövde, org.nr. 556558-5873, www.vasttrafik.se