Quinyx AB

Lägre sjukfrånvaro i februari 2020

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 08:19 CET

Februari brukar vara årets sjukaste månad, men februari 2020 var den schemalagda arbetskraften friskare än vanligt inom vård och omsorg, besöksnäring och handeln. Sjukfrånvaron var tio procent lägre i februari och fyra procent färre vabbade jämfört med februari 2019.

19,2 procent av den schemalagda arbetskraften sjukskrev sig någon gång under februari 2020 och 5,5 procent av arbetskraften var hemma för vård av sjukt barn. Det visar en studie av 67 631 anställda på företag och organisationer i Sverige. Statistiken finns i schemaläggningssystemet Quinyx.

Det totala antalet sjuktimmar per anställd var 5,8 i februari – de som sjukskrev sig hade i genomsnitt 30,4 sjuktimmar.

Den enda bransch där antalet vab-timmar har ökat, jämfört med föregående år, är inom vård och omsorg, där andelen personer som har vabbat har ökat med 0,8 procentenheter. I övrigt visar siffrorna på att andelen sjukfrånvaro och vab-dagar har minskat.

– Enligt SCB arbetar 1,8 miljoner, 35,5 procent av arbetskraften, obekväm arbetstid. En stor del av dem använder vårt schemaläggningssystem. Våra siffror visar vilka som anmält frånvaro på grund av egen sjukdom eller vård av sjukt barn, inom branscherna butik, hotell och restaurang samt vård och omsorg, säger Alexandra Neagu, analytiker, PhD på Quinyx.

– Det är ett trendbrott i vår statistik och vi vet inte vad det beror på. Vi ser med viss oro fram emot siffrorna för mars. Hur kommer sjukfrånvaron att se ut för personer som möter många människor, inom branscher som vård och omsorg, butik samt hotell och restaurang? Inte minst på grund av coronaviruset, säger Fredrik Selander, nordisk marknadschef på Quinyx.


För mer information, kontakta:

Fredrik Selander, nordisk marknadschef på Quinyx,

Mobil: 070-665 64 45,

E-post: fredrik.selander@quinyx.com

Alexandra Neagu, analytiker, PhD på Quinyx,

E-post: alexandra.neagu@quinyx.com


Länk till pressmeddelande med alla siffror: www.quinyx.com/sv/nyheter/lagre-sjukfranvaro-feb-2...

Quinyx grundades 2005 av Erik Fjellborg när han sommarjobbade på McDonald's. Quinyx kombinerar kraftfulla planerings- och prognosverktyg med tidredovisning, kommunikation och interaktion, med målet att få företag och dess medarbetare att växa. Företaget har sin huvudsakliga kundbas i Europa med kontor i Storbritannien, Sverige, Finland, Tyskland, USA, Norge, Danmark och Nederländerna. Idag hjälper Quinyx några av världens största företag med att spara tid och pengar, öka sin produktivitet samt medarbetarnas engagemang. Bland kunderna finns Burger King, Samhall, Espresso House, Capio, Vapiano, KRY och Odeon Cinemas Group. För mer information se quinyx.com