Fagersta kommun

Lägre skatteintäkter i Fagersta

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 16:09 CEST

Den internationella och även den svenska konjunkturen försämras mer än vad man tidigare trott. Det leder till att sysselsättningen i riket beräknas att bli lägre 2009-2011.

Det innebär också att skatteintäkterna till landets kommuner kommer att minska under samma period.

För Fagersta innebär det en minskning med 1,3 mkr 2008, 5,9 Mkr 2009, 7,7 Mkr 2010, 9,3 Mkr 2011.

Exakt vad detta kommer att betyda för oss är osäkert i dagsläget, säger ekonomichef Claes Becker.

- Kommunen är nu mitt uppe i budgetarbetet och det finns ännu inga beslut tagna med anledning av det försämrade läget. Men det är självklart bra att kommunens finanser varit goda under de senare åren så att vi i dagsläget har ett överskott. Det gör oss mindre sårbara jämfört med många andra kommuner i landet, åtminstone på kort sikt.


Anna Hötzel
0223-442 87