Fortum Sverige AB

Lägre vattennivåer än normalt

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 14:51 CEST

De närmaste veckorna kommer vattennivåerna att vara lägre än normalt för årstiden i ett flertal av de områden där Fortum har kraftproduktion. Orsaken är det för årstiden torra vädret kombinerat med en ökad efterfrågan på elektricitet vilket göra att produktionen går på högvarv.

”Nivåerna kommer att hållas inom ramen för alla tillstånd, men för det som har båtar och bryggor i sjöar och utmed älvsträckor med vattenkraftverk kan de lägre nivåerna uppfattas som negativa. Även djurägare vars stängsel som går ned i vatten kan beröras. Därför är det viktigt för oss att informera om de lägre nivåerna så att de som berörs kan hålla uppsikt och eventuellt vidta åtgärder", säger Claes Kjörk ansvarig för vattenreglering på Fortum.

I första hand är det vattendrag i Värmland som berörs men lägre nivåer är även att vänta utmed Dalälven.

För mer information kontakta gärna:

Claes Kjörk, ansvarig för samordning av vattenreglering på Fortum, tfn 019-603 06 42
Fortums presstjänst, tfn 0200 – 81 88 10.

Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi möter våra kunders mångsidiga behov genom produktion distribution och försäljning av el och värme och experttjänster inom dessa områden. Verksamhetens fokus är Norden, Baltikum, Ryssland och Polen. Under 2013 omsatte Fortum 6,1 miljarder euro och det jämförbara rörelseresultatet var 1,6 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 8 800 personer. Fortums aktie handlas på NASDAQ OMX Helsingfors. www.fortum.se Fortum