Landstinget i Jönköpings län

Läkare frias av HSAN

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 17:13 CEST

Läkare på ortopedkliniken på Höglandssjukhuset frias av HSAN efter anmälan.

Anmälanär gjordgenomombuddå de anser attpatientenhar felbehandlats för ett axelbrott 2008.

HSAN har gjort en utredning och ger inte stöd för annat än att ansvariga läkare vid ortopedkliniken vid Höglandssjukhuset fullgjort sina skyldigheter i yrkesutövningen. Således frias berörda.

Kontaktperson

Urban Jürgensen, chefläkare,Höglandets sjukvårdsområde, 0381-35716, 070-6596429

HSAN är en statlig myndighet som prövar om yrkesutövare inom Hälso- och sjukvården gör sig skyldig till fel i sin yrkesutövning, nämnden kan i sådana fall ålägga disciplinära påföljder.