Sveriges Kommuner och Landsting

Läkare frustrerade över att människor dör i väntan på transplantation

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 10:26 CEST

– Som företrädare för läkarna i Sverige känns det både självklart och angeläget att visa hur viktigt det är att vi alla tar ställning för organdonation. Det säger Eva Nilsson Bågenholm, nytillträdd ordförande för Sveriges Läkarförbund, när hon idag besöker livsviktigt för att anmäla sig till Donationsregistret och utses till ny livsviktigtambassadör.

Eva Nilsson Bågenholm besöker idag, tisdag 6 juli kl 14.00, livsviktigt i Apotekets Hälsotorg som är beläget vid Inre hamnen i Visby. Avsikten med besöket är att anmäla sin inställning till organ- och vävnadsdonation till Donationsregistret. I samband med besöket utses hon också till ny ambassadör för livsviktigt.

– Vi har i dagens sjukvård väl fungerande behandlingsmetoder att erbjuda och vi kan rädda många människors liv genom en transplantation. Men att se människor dö i väntan på en transplantation därför att organen inte räcker till, känns frustrerande, säger Eva Nilsson Bågenholm.

– Därför behöver vi läkare och andra inom vården gå före och visa hur viktigt det är att tänka igenom den här frågan, och sedan göra vår inställning känd genom att anmäla oss till Donationsregistret.

livsviktigt – Landstingsförbundets nationella arbete för organ- och vävnadsdonation – deltar i Almedalsveckan för att uppmärksamma donationsfrågan och förmå människor att göra sin donationsvilja känd. Allmänhet, politiker och andra opinionsbildare bjuds in för att meddela sin inställning till donation. Flera kända beslutsfattare besöker livsviktigt under veckan för att anmäla sig till Donationsregistret. I morgon, onsdag 7 juli kommer exempelvis Lars Stjernqvist, socialdemokraternas partisekreterare.

Representanter för medierna är välkomna att bevaka detta och andra besök.
Aktuell information om fler besökare och besökstider lämnas på livsviktigt.se.

livsviktigt deltar i Almedalsarrangemanget tillsammans med Apotekets Hälsotorg, som är beläget bland övriga utställare vid Inre hamnen i Visby. Hälsotorget öppnar måndag 5 juli kl 10.00 och håller sedan öppet alla dagar mellan kl 9.00 och 18.00 fram till och med torsdag 9 juli.

livsviktigt är ett treårigt nationellt informationsarbete, med syftet att förmå många fler svenskar att göra sin vilja att donera organ och vävnader känd. livsviktigt bedrivs av Landstingsförbundet i samverkan med Socialstyrelsen, Apoteket, patientorganisationer och berörd medicinsk profession, men också med stöd från människor inom fackföreningsrörelsen, politiken, kultur- och idrottslivet.

För mer information:Bo Alm, projektledare
08-452 76 55
070-319 76 55
bo.alm@livsviktigt.se

För att läsa hela pressmeddelandet se bifogat huvuddokument.

Pressekreterare: Iréne Tinglöv
Pressjour: 08- 452 71 01
Mobil +46 70 692 44 37
Epost: irene.tinglov@lf.se

Pressekreterare: Kajsa Tirén
Pressjour: 08-452 71 01
Mobil: +46 70 319 77 73
Epost: kajsa.tiren@svekom.se