Lifecap AB

Läkare gör av med miljoner skattekronor och är samtidigt indirekt ansvariga för det ökande ungdomsvåldet. Vanliga ungdomar missbrukar mediciner, föräldrarna är maktlösa.

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2009 11:00 CEST

Våldet ökar, skattepengarna rinner mellan fingrarna på myndigheterna, politiker är för rädda om sina väljarsiffror för att våga stå upp för en lösning som fungerar. Precis som gamla tiders feodalherrar höll pöbeln med alkohol för att slippa uppror, tillhandahålls idag antidepressiva mediciner och annan beroendeframkallande psykofarmaka för att man ska slippa ta tag i det underliggande problemet.

Enligt en rapport som överlämnades till Folkhälsoinstitutet har omkring 250000 svenskar blivit beroende av preparat som skrivs ut av läkare. Det rör sig om narkotikaklassade preparat som kostar staten omkring 150 miljoner kronor per år (källa KMR). Föräldrar står maktlösa inför tonåringarnas depressioner och medicinering. Många föräldrar är tacksamma när deras ungdomar får "hjälp" av sjukvården med sitt dåliga mående och är okunniga om konsekvensen av medicineringen. Många av de mediciner som skrivs ut till deprimerade ungdomar är som tickande bomber. I kombination med alkohol blir en del av de här preparaten ödesdigra. Etik och moral kopplas bort och våldet i vårt samhälle ökar lavinartat.

Att ge ungdomarna antidepressiva mediciner avhjälper inte det underliggande problemet, det dövar bara och åtgärdar symptomen. Medicineringen kommer inte att kunna avslutas om man inte tar hand om grundproblemet. Majoriteten av ungdomarnas dåliga mående går att avhjälpa helt utan medicinering. Ett fåtal kan behöva medicin som en krycka under en övergångsperiod, parallellt med bl.a. kognitiva samtal. Insatserna som behövs kostar lite mer på kort sikt men på lång sikt är vinsten gigantisk, både ekonomiskt och i form av minskat mänskligt lidande.

På Life CaP Centret är vi stolta över de stora framgångar vi har med de ungdomar som kommer till oss. Tyvärr har kommunerna dragit ned sin verksamhet, vilket har lett till att majoriteten som kommer till oss idag är privatbetalande. Frustrerade föräldrar ur medelklassen blir förvånade över effektiviteten i våra individuella program. Vi arbetar runt 10 timmar i månaden med ungdomarna, parallellt med instruktioner till deras engagerade föräldrar. Efter tre till sex månaders arbete är problemen vanligtvis lösta och ungdomarna har en helt annan livsglädje och motivation att ta ansvar. Vi talar alltså om 30 - 60 timmars arbete under en begränsad period ställt mot åratal av medicinering med risk för kraftiga bakslag om medicinen kombineras med alkohol.

På Life CaP Centret har vi en holistisk människosyn. Vi arbetar med kognitiv terapi för att hantera tankar som är destruktiva för klienten. För att ta hand om obearbetade trauman och blockerade känslor kombineras ibland samtalen med olika typer av kroppsnära terapier, t.ex. energiterapi, som komplement till samtalen.

Life CaP erbjuder även individuella program, vi utbildar terapeuter och erbjuder en rad kurser t.ex. relations, kvinno- och livskvalitetskurser. Vårt syfte är att hjälpa människor att må bättre i olika skeden av livet. Här arbetar ett nätverk av olika kompetenser och vår önskan är att förebygga dåligt mående. Vi är religiöst och politiskt oberoende. Verksamheten är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2000.

Life CaP har även en jourtelefon som bemannas av utbildad terapeut med tystnadsplikt. Slå en signal till 0900-107 10 10 (samtalet kostar 15 kronor per minut).

Gaya Pienitzka

Vd, Energiterapeut och författare

Life CaP Centret Lindormsnäs AB

Telefon 08-545959 47