Läkare i Världen

Läkare i Världen varnar för brist på tillgång till vård i Europa

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 11:59 CET

Idag släpper Läkare i Världens internationella nätverk, Médecins du Monde, rapporten “Tillgång till vård för personer som lever i utsatthet”. Rapporten visar på stora brister i tillgång till vård för människor som lever i utsatthet och bygger på rapportering från över 30 500 patienter i 31 städer i 12 länder under 2015. Oftast är det för gravida och barn som tillgången till vård brister visar rapporten. 

Sammantaget är situationen i Europa oroande:

 • 68% av de intervjuade har ingen tillgång till nationella sjukförsäkringar i det land de befinner sig i (inklusive gravida)
 • 54% av barn i dessa utsatta grupper har inte vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund och 32% har inte vaccinerats mot stelkramp
 • Över 40% av de gravida vi mötte har inte haft tillgång till mödravård innan de besökte Läkare i Världens klinik och nästan 60% vågar inte röra sig fritt i samhället på grund av rädsla för att bli upptäckta av myndigheter.
 • Det är en myt att människors syfte med att migrera är att få vård. Endast 3,1% av dem som inte har medborgarskap i landet där de besökt Läkare i Världen uppger att anledningen till att de migrerat beror på hälsa. Tre fjärdedelar av de som bär på kroniska sjukdomar upptäckte sin sjukdom först när de kom till Europa.

Läkare i Världen har under de senaste åren mött många flyktingar, särskilt barn, som förvaras i anläggningar med mycket bristfällig sanitet, skydd och tillgång till vård. Många av dem vi mötte uppgav att de hade utsatts för våld under sin resa och efter sin ankomst till värdlandet. Detta pekar på att det är viktigt att vårdpersonal, även i mottagarländer som Sverige, får bättre kunskap om att identifiera våld samt hur de bäst erbjuda behandling och dokumentation av skadorna, något som också bekräftas av den färska slutrapporten från Socialstyrelsen om vård till asylsökande och papperslösa.

– Hälsa och vård är mänskliga rättigheter som, särskilt när det behövs som mest, behöver stärkas, inte nedrustas, säger Eliot Wieslander, generalsekreterare för Läkare i Världen.

Slutsatsen av rapporten är att EUs medlemsstater och institutioner skyndsamt måste:

 1. Säkra jämlik och rättvis tillgång till nationella hälso- och sjukvårdssystem
 2. Säkra tillgång till mödravård, inklusive förlossningsvård och abortvård
 3. Säkra tillgången till nationella vaccinationsprogram och sjukvård för barn
 4. Säkra lämpliga mottagningsvillkor (skydd, sanitet, sjuk- och tandvård, tillgång till information osv) i enlighet med överenskommelserna för humanitär hjälp.
 5. Säkra öppna och lagliga vägar för migranter, med respekt för personens egen förmåga att söka asyl i det land de själva väljer.
 6. Säkra lämpligt mottagande och rättsligt skydd, särskilt för kvinnor och barn, som nu utgör majoriteten av migranter och flyktingar.
 7. Medlemsstaterna och EU-institutionerna bör omedelbart stoppa förvaring av minderåriga och inrätta lämpliga strukturer för ensamkommande barn. 

Läkare i Världen är en del av det internationella nätverket Médecins du Monde som grundades 1980. Médecins du Monde driver idag över 300 internationella projekt i 70 länder. Som en av de stora humanitära hjälporganisationerna har Médecins du Monde rådgivande ställning i FN:s Ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.