Läkare för Miljön

LÄKARE KAN BIDRA FÖR ATT MINSKA ÖVERBLIVNA LÄKEMEDEL

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2012 17:52 CEST

Läkemedelsverket har för regeringen tagit fram ett förslag om åtgärder för att minska kassation och miljöpåverkan av läkemedel. LfM har till Svenska Läkaresällskapet ingivit ett yttrande inför det remissvar som SLS ska skriva.

LfM poängterar bl.a. läkarens roll för att minska mängden överblivna läkemedel. Medvetenheten hos läkarkåren måste öka för att minska förskrivningen av läkemedel som inte kommer att användas. Förskrivaren måste i ett lugnt och förtroligt samtal kunna diskutera medicineringen med sin patient så att concordance, överenskommelse, uppstår.

Dessutom måste kommunikationen mellan öppen och sluten vård förbättras så att parallella ordinationer undviks.

Det är den medicinlista som finns hos patienten som ska var den som gäller. Datalistor på apoteket och hos olika vårdgivare kan aldrig visa vad patienten egentligen tar. En patientburen journal, i papper eller på nätet, skulle underlätta detta.

Läs mer: Hur kan vi minska överblivna läkemedel?


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se