Netdoktor

Läkare lär sig mer om nattkissning

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:22 CET

Netdoktors upplysningskampanj visar behov av ökad kunskap om nokturi

Netdoktors upplysningskampanj om vuxnas nattkissning (nokturi) och barns sängvätning (enures) visar att nattkissning är ett vanligt problem i Sverige. Statistik från kampanjen visar också att nästan hälften undviker att söka läkarhjälp. För att öka kunskapen om nokturi hos läkare och annan vårdpersonal startar Netdoktor i dag en webbaserad utbildning riktad till professionen: VadvetduomNOKTURI.se.

Netdoktors upplysningskampanj till allmänheten om nokturi visar att nattkissning är ett vanligt förekommande problem. Sedan januari har 50 000 personer besökt kampanjsajten HarDuNattkissat.se och 10 000 personer har deltagit för att lära sig mer och svara på frågor om sitt eget eller sitt barns problem med nattkissning.

Upplysningskampanjen till allmänheten visar att de flesta vuxna med nokturi är uppe och kissar två-tre gånger varje natt. Den störda nattsömnen orsakar en rad problem. Över 75 procent uppger att de har svårt att somna om, och över 80 procent känner sig trötta på dagen. Ungefär hälften anser att prestationen på jobbet försämras och lika många att nattkissandet påverkar livskvaliteten negativt. Kampanjen visar också att många lider i det tysta. Närmare hälften har inte tagit upp problemet med nattkissning med sin husläkare. Många känner inte till att nattkissning kan behandlas, och en del känner skam inför att ta upp problemet.

Även inom sjukvården finns kunskapsbrister om nokturi, som delvis beror på att nokturi inte har en självklar hemvist hos någon läkarspecialitet. Därför har Nätverk Nokturi bildats, en tvärvetenskaplig expertgrupp bestående av specialister inom urologi, gynekologi, allmänmedicin, geriatrik samt endokrinologi. Läkarna i nätverket har tagit fram behandlingsriktlinjer för nokturi.

För att ytterligare lyfta fram problemet startar Netdoktor i samband med Medicinska Riksstämman en webbaserad utbildning riktad till den medicinska professionen: VadvetduomNOKTURI.se. Syftet är att öka kunskapen om nokturi hos läkarkåren samt övrig sjukvårdspersonal. Utbildningen belyser olika frågeställningar kring nokturi: definition av tillståndet, diagnostisering, livsstilsråd och behandlingsalternativ.

– Undersökningen visar att nokturi och sömnsvårigheter är ett problem hos många patienter och att det finns ett behov av ökad kunskap hos läkarkåren om hur man bemöter och utreder dessa symtom, säger docent Aino Fianu Jonasson, överläkare gynekologi och obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, tillika Netdoktors expert på nokturi.

Mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta Ann-Charlotte Beckman, VD på Netdoktor.se, tel: 08-545 158 71, 070-954 78 60, e-post: anbe@netdoktor.se

Om Nokturi

Nokturi är ett tillstånd där man vaknar en eller flera gånger på natten för att tömma blåsan, och där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn. Det förekommer i alla åldersgrupper och ökar med stigande ålder. Både män och kvinnor är drabbade och mer än hälften av alla över 50 år har nokturi.

Nokturi är en av de vanligaste orsakerna till störda nätter och splittrad nattsömn. För den drabbade kan sömnstörningen leda till sänkt livskvalitet med konsekvenser som trötthet, nedstämdhet samt sämre hälsa. Eftersom sömnen är involverad i kroppens endokrina, metabola och immunologiska system är den viktig för både fysisk och psykisk återhämtning och återuppbyggnad. Nokturi kan även försämra prestationsförmågan hos personer i arbetsför ålder samt kan leda till skador genom olycksfall – både på arbetet, i trafiken och i hemmet.

Om utbildningen VadvetduomNOKTURI.se

Utbildningen omfattar fem faktatexter med efterföljande kunskapstest samt informationsmejl till intresserade deltagare. Innehållet på VadvetduomNOKTURI.se är framtaget av Netdoktor och granskat av docent Aino Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Utbildningen marknadsförs i samarbete med Dagens Medicin och uppbär ovillkorat ekonomiskt stöd från Ferring Läkemedel AB.

Netdoktor på Medicinska Riksstämman 2013

På monterplats 7:4C finns Netdoktor att besöka. På torsdag, den 5:e december mellan 13.00–15.00 kommer Aino Fianu Jonasson, överläkare i gynekologi och obstetrik, att vara på plats för att prata mer om den webbaserade utbildningen www.vadvetduomNOKTURI.se

Om Netdoktor

Netdoktor.se AB, som äger och driver Netdoktor.se och NetdoktorPro.se, har sitt säte på Holländargatan 22 i Stockholm och drivs av dess grundare sedan 2002. Mediekoncernen Bonnier via investmentbolaget B Media Invest gick 2010 in som delägare i företaget.

Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 650 000 besök varje månad och 60 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 50 000 besök varje månad och 2 100 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.


Bli ett fan av Netdoktor på Facebook
Följ Netdoktor på Twitter
Läs Netdoktors blogg

Fakta om Netdoktor
Netdoktor.se är Sveriges ledande hälsoportal med 650 000 besök varje månad och 60 000 medlemmar. NetdoktorPro är ett medicinskt verktyg för läkare med 50 000 besök varje månad och 2 100 medlemmar.

Bakom Netdoktor står ett redaktionellt team av Sveriges ledande läkare, journalister och webbutvecklare som besvarar medlemmarnas frågor och erbjuder hälsonyheter, fakta och erfarenhetsutbyte via forum och bloggar. Det redaktionella materialet är under oberoende kontroll av Netdoktor och dess medicinska experter.