SMIT

Läkare och vårdpersonal sparar mycket tid genom att skriva journaler med rösten

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2006 15:29 CEST

För personal inom sjukvården är journalhantering ett tidkrävande moment. I många fall kan det dröja flera veckor från att man har gjort diktatet tills sekreteraren har haft tid att skriva ut det. Ett alternativ och komplement är att med rösten direkt kunna diktera in i journalerna. Hur bra taligenkänning blivit framgår kanske bäst av nedanstående utdrag från försöksverksamhet och praktisk användning.

VoiceXpress Health är anpassat för läkare, sjuksköterskor och övriga yrkeskategorier som använder en medicinsk terminologi. Programmet lyssnar på vad användaren säger och omvandlar det direkt till text.

Programmet kan användas tillsammans med merparten av de journalsystem som finns på marknaden idag. Förutom att diktera själva journalanteckningen kan rösten även användas för att anropa olika funktioner i journalsystemet, som t.ex. ”gå till röntgenremiss”. Detta är något som effektiviserar arbetet avsevärt. Programmet kan även användas till att skriva vanliga brev och e-post.

VoiceXpress Health anpassar sig efter användarens ord och uttryck och ju mer programmet används, desto bättre blir det.

Under 2005 har VoiceXpress genomgått ett antal förbättringar såväl avseende funktion som flexibilitet. Bland förbättringarna märks nya funktioner för att dela information mellan användare.

Nya vokabulärer inom området hälso- och sjukvård har också utvecklats för röntgen och tandvård.
Vilka är erfarenheterna?
Från Östergötlands läns landstings försöksverksamhet med VoiceXpress rapporteras att: ”Den viktigaste erfarenhet vi fått är att taligenkänning med medicinsk, svensk vokabulär har idag mycket god översättningsförmåga”. ”Snabbt och oftast förbluffande rätt efter ungefär två veckors inkörning”.

Per Svensson, Herkules vårdcentral i Borås:
”Våra kötider för utskrift av diktat har minskat från 14 dagar till en eller två dagar. Det har inneburit att pressen på sekreterarna har minskat samtidigt som det skapats utrymme för att utföra arbetsuppgifter som förr inte hanns med t.ex. hantering av återbud, betalningsbevakning och remissbevakning.”
”Vi sparar mycket tid när vi slipper söka och lyssna av inte ännu utskrivna diktat. Vi har även sett att behovet av sekreterarvikarier har upphört sedan vi införde systemet.”

För ytterligare information kontakta:
Kalle Wannberg XnX Data AB, tel 08-626 7100
e-post: kalle.wannberg@xnxdata.se

Fredrik Hildebrandsson
SpeechCom Systemutveckling AB, 0303-244142
e-post: fredrik@speechcom.se