Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Läkare ser brister i sjukvårdens patientsäkerhet

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 09:03 CET

Fyra av tio läkare anser inte att det elektroniska journalsystem som de använder är ändamålsenligt. Samtidigt menar nästan varannan läkare att de vid något tillfälle varit så utarbetade att de utgjort en fara för patientsäkerheten. Det visar en återkommande undersökning ställd till läkare som genomfördes av PricewaterhouseCoopers under Läkarstämman i Stockholm.

I undersökningen svarade ca 300 läkare på aktuella sjuk- och hälsovårdsfrågor, bland annat om patientsäkerhet. Svaren visar på tydlig förbättringspotential inom området. 39 % av de utfrågade läkarna anser inte att deras patientjournalsystem är ändamålsenligt. Fler än hälften (54 %) har varit med om att systemet varit otillgängligt i mer än en halvtimme vid något tillfälle.

– Vi lever i tron att e-samhället är fulländat. Men undersökningen visar att det återstår en hel del arbete inom sjukvårdssektorn. Resultaten bekräftar vår bild av att det många gånger inte är själva systemen som brister utan hur de hanteras. Det gäller att hitta rätt struktur och interna kontrollrutiner som kan optimera de system som ofta köps in för stora summor, säger Roine Gillingsjö, branschansvarig för Hälsa och sjukvård inom PricewaterhouseCoopers.

Även patientsäkerhet i form av den mänskliga faktorn har undersökts. Här svarar hela 46 % av läkarna att de någon gång har varit så trötta och utarbetade att de utgjort en fara för patientsäkerheten.

Läkarna fick också svara på frågor om vårdval och landstingens hantering av vaccination med anledning av den nya influensan. Här framkommer att:

• 41 % av läkarna tycker inte att deras landsting har organiserat ett vårdvalssystem som gynnar utvecklingen av svensk primärvård.
• Majoriteten av läkarna (58 %) anser att deras landsting har hanterat organisation och genomförande vad gäller vaccination mot den nya influensan på ett tillfredsställande sätt.

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes under Läkarstämman i Stockholm den 25-26 november 2009. Teman för de olika frågeställningarna var patientsäkerhet och vårdval. 297 läkare deltog i den första dagens undersökning angående patientsäkerhet och följande dag svarade 281 läkare på frågor om vårdval.

Roine Gillingsjö, branschansvarig Hälsa och sjukvård inom PricewaterhouseCoopers
Tel 08-578 877 16, mob 0709-29 21 61

Martin Askman, pressansvarig, PricewaterhouseCoopers
Tel 08-555 336 85, mob 0709-29 36 85

Fakta om PricewaterhouseCoopers:
PricewaterhouseCoopers i Sverige är marknadsledande inom revision, redovisning, skatt och affärsrådgivning med 3 600 medarbetare och kontor på 125 orter runt om i landet. Med erfarenhet och unik branschkunskap utvecklar vi värden för våra 60 000 kunder vilka utgörs av globala företag, svenska storföretag och organisationer, mindre och medelstora, främst lokala företag samt den offentliga sektorn.

PricewaterhouseCoopers i Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PricewaterhouseCoopers som är världens största nätverk inom revision, skatte- och affärsrådgivning. Vi delar våra kunskaper, erfarenheter och lösningar med 163 000 medarbetare i 151 länder för att utveckla nya perspektiv och praktiska råd.