Novartis Onkologi

Läkare vill ha samlat register över kliniska prövningar

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 13:03 CEST

Två tredjedelar av de specialistläkare som deltagit i en ny undersökning vill ha ett samlat svenskt register över kliniska prövningar. Läkarna vill att staten tar ett övergripande ansvar för ett sådant register.

Undersökningen, som presenterades vid ett seminarium i Almedalen på temat ”Sista chansen för svensk klinisk forskning”, ger en bild av de hinder för kliniska prövningar som många läkare upplever i sin vardag på kliniken. 

Bakgrunden till undersökningen är att den kliniska forskningen i Sverige har halverats på fem år. Allt färre patienter får tillgång till den senaste medicinska utvecklingen och Sverige riskerar att förlora sin position som ledande forskningsnation.

Eva Lindgren, medicinsk chef vid Novartis, presenterade undersökningen som också visar att få läkare remitterar patienter till kliniska prövningar över länsgränserna. Sådana remisser stoppas av okunskap, ekonomi på den egna kliniken och tidspress i läkarnas vardag. Fyra av tio specialistläkare tycker också att informationen om kliniska läkemedelsprövningar är dålig, eller till och med mycket dålig.

– Det är mycket olyckligt att hinder i systemen ger orsak till låsningar som i sista hand går ut över patienterna, säger Eva Lindgren. Nu måste alla samverka för att säkerställa att vi kan utveckla nya läkemedel till konkret medicinsk hjälp för svårt sjuka patienter. Ett samlat svenskt register är ett första viktigt steg.

Eva Lindgren vill också att den kliniska forskningens omfattning mäts och att resultaten följs upp.

– Det ska finnas ett konkret uppdrag att delta i klinisk forskning. Först då kan utvecklingen vändas, säger hon.

Fredrik Piehl, professor i neurologi vid Karolinska Institutet, deltog i paneldiskussionen på seminariet. Han understryker vikten av att patienter kommer i kontakt med vårdmiljöer där forskningen sker, att det finns så kallade forskningsbara vårdkedjor. Han menar också att det är viktigt att forsknings- och sjukvårdshuvudmännen tydliggör vikten av att kliniska prövningar görs i Sverige.

– Det här handlar om att nya läkemedel och bättre och effektivare behandlingsmetoder ska kunna introduceras i vården på ett säkert och kontrollerat sätt. Då behövs en noggrann och systematisk uppföljning, säger Fredrik Piehl.

Kent Andersson från NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund, oroar sig för bristen på neurologer i Sverige, något som gör att möjligheten att avsätta tid för forskning inom området minskar ytterligare.

– Det är viktigt att det satsas på nationella kompetenscentra för ovanliga diagnoser för att säkerställa både bästa möjliga vård och möjligheten för patienter att delta i kliniska prövningar, säger Kent Andersson.

I panelen i övrigt deltog Peter Honeth, statssekreterare (FP), Bengt Westermark, forskningschef vid Cancerfonden, Stig Nyman, forskningslandstingsråd SLL (KD) och Lennart Axelsson, riksdagsledamot (S).

Ladda ner undersökningen: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/document/view/hinder-i-vardagen-en-undersoekning-om-kliniska-proevningar-i-svensk-sjukvaard-20893

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef, 0708-89 33 34

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se