Sveriges Yngre Läkares Förening

Läkaren frias men frågorna består

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 16:45 CEST

– Det är glädjande att den åtalade läkaren nu friats från misstankarna om dataintrång då läkaren ansetts varit delaktig i vården av patienten. Domen ger dock inte svar på huruvida läkare i ett professionellt och vidareutbildningssyfte har rätt att följa upp sina tidigare patienter. Det säger Emma Spak, ordförande för Sveriges Yngre Läkares Förenings (SYLF) i en kommentar till domen gällande den för dataintrång åtalade läkaren på Karolinska universitetssjukhuset.

Enligt 4 kap 1§ i Patientdatalagen (PDL) får den som arbetar hos en vårdgivare ”ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården”.

– Hur lagtexten ”eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården” ska tolkas är fortfarande otydligt och svårtolkat, fortsätter Emma Spak.

 – Utbildning och uppföljning är självklara delar av en läkares yrke. Trots dagens dom kvarstår det frågetecken om det enligt PDL är tillåtet att, utanför den direkta vårdrelationen, i kompetensutvecklingssyfte följa upp enskilda patienter. Om denna möjlighet inte finns så motverkar PDL en kontinuerlig kompetensutveckling och i förlängningen patientsäkerheten. Det finns ett behov av att ändra PDL så att patientsäker och effektiv hälso- och sjukvård främjas, avslutar Emma Spak.

 

Kontaktuppgifter:

Emma Spak, ordförande i SYLF, nås på telefon: 070-309 22 95, e-post: emma.spak@sylf.se

För bilder se www.sylf.se.

För bakgrund se http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/patientdatalagen-ar-alltfor-strikt-formad_7613428.svd

 

Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund och organiserar underläkare. Föreningen har drygt 9 400 medlemmar och har 27 lokalavdelningar spridda över landet. SYLF arbetar bland annat med utbildningsfrågor, arbetsmarknadsfrågor, sjukvårdsorganisatoriska frågor och arbetsmiljöfrågor. Läs mer på www.sylf.se.