Svensk Geriatrisk Förening

Läkarföreningar går ihop om policydokument

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:47 CEST

Svensk Förening för Internmedicin (SIM), Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) och Svensk Geriatrisk Förening (SGF) har sedan 2,5 år tillbaka haft diskussioner om ett gemensamt policydoment för hur man bäst sköter patienter med kompleksa behov - bl a den allt växande gruppen äldre multisjuka ofta med inslag av demenssjukdom. Även andra patienter ingår i denna grupp.

Det vikigaste är att man I stället för att fokusera på ett sjukt organ eller en enskilt sjukdom att man I stället tar hänsyn till hela individen och det sammanhang han/hon lever I och att man I resultaten fokuserar på ökat livskvalitet i stället för bra snabba flöden och sjukvårdsproduktion. Policydokumentet innebär förslag til omorganisering av flöden för de multisjuka äldre forbi akutmottagningarna och mera direkt samverkan mellan primärvård och geriatrik/inter medicin

Polydokumentet har framtagits av de tre föreningar har således nästan 9000 läkare bakom dig förankringsarbete pågår.

För mera information:

Anne Ekdahl, ordf SGF, anne.ekdahl@lio.se,

Annika Grönlund-Ekberg, ordf SFAM, annika.eklund-gronberg@sfam.a.se

Mikael Köhler,  ordf SIM, mikael.kohler@ltdalarna.se