Försäkringskassan

Läkarintygen saknar ofta uppgifter

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2009 10:39 CEST

I en granskning av 500 läkarintyg som Försäkringskassan genomfört, innehöll 26 procent av intygen samtliga obligatoriska uppgifter. I övriga intyg saknades någon eller några uppgifter.

De uppgifter som oftast inte redovisas tillräckligt bra är de som kräver bedömningar eller beskrivningar från läkaren. I ungefär vart tredje läkarintyg är informationen bristfällig i vad läkaren funnit vid sin undersökning. I närmare sextio procent av intygen framgår det inte tillräckligt tydligt hur sjukdomen begränsar patientens förmåga eller aktivitet. I drygt fyrtio procent av läkarintygen saknas en beskrivning om i förhållande till vad som läkaren bedömt arbetsförmågan.

- Det är viktigt att läkarintygen har hög kvalitet, särskilt med den nya rehabiliteringskedjans tidsgränser. Här har alla aktörer ett ansvar att bidra till att rätt insatser och stöd kan börja tidigt i sjukfallet. Därför ser jag att det behövs ytterligare utbildning och dialog kring läkarintygets funktion, säger Adriana Lender, generaldirektör.

Försäkringskassan arbetar tillsammans med Sveriges kommuner och landsting för att utveckla och förbättra kunskapen om läkarintygen och vad de ska innehålla. Försäkringsmedicinska rådgivare och samverkansansvariga på Försäkringskassan samarbetar och diskuterar också regelbundet med vården för att utveckla och förbättra processen kring sjukskrivning.

- Vi vet att vi inom Försäkringskassan ofta inte begär in komplettering av intyg som inte är korrekt ifyllda. Här har vi ett arbete att göra internt, vi ska inte fatta beslut på ofullständiga uppgifter, säger Adriana Lender.

- Jag skulle vilja att läkarna prioriterade läkarintygen högre, eftersom de är viktiga för patienterna. Ett komplett intyg från första början ger snabbare beslut, och åtgärder och insatser för att den sjukskrivne ska kunna återgå i arbete kan starta snabbare. Det skulle också minska administrationen för bägge parter, säger Adriana Lender.

Fakta:

Försäkringskassan har granskat 500 läkarintyg, för attse om de innehåller de uppgifter som är obligatoriska vid bedömningen av rätt till sjukpenning. Totalt är det åtta uppgifter, av skiftande karaktär, som är obligatoriska. Läkarintyg är ett av flera underlag som Försäkringskassan har för att fatta beslut om rätten till sjukpenning.

Resultatet har idag redovisats till regeringen.

Undersökningen har gjorts genom att fem specialister inom sjukpenning granskat 500 läkarintyg och bedömt dem utifrån de obligatoriska uppgifter som läkaren ska fylla i.

Bilaga

Rapporten "Kvaliteten på intyg och utlåtanden från läkarna"
[pdf 53 kB]

För kommentar

Adriana Lender, Generaldirektör
010-116 90 01

För information

Tommy Sundholm
010-116 96 97, 070-640 91 15

Presskontakt 010-116 98 88

Staffan Karlsson, Biträdande presschef
010-119 82 31, 070-524 34 80