Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Läkemedel med tramadol är narkotika

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2012 13:29 CET

Den 15 mars börjar nya regler för tramadol att gälla. De innebär till exempel att privatpersoner inte får köpa läkemedel med tramadol från andra länder och föra in dessa med post till Sverige.

Substansen tramadol narkotikaklassades den 1 december 2007. Samtidigt gjordes undantag för vissa beredningar avsedda för medicinskt eller vetenskapligt bruk.

Under de senaste åren har missbruket av de läkemedel som varit undantagna ökat och regeringen har därför, på förslag från Läkemedelsverket, beslutat att undantagen ska upphöra den 15 mars 2012.

Från den 15 mars kommer alla tramadolläkemedel, oavsett mängd aktiv substans, att vara narkotika. Det innebär bland annat att det är olagligt för privatpersoner att köpa läkemedel med tramadol från andra länder och föra in dessa med post till Sverige. Hanteringen av tramadolläkemedel för lagliga medicinska ändamål kan i stort fortgå som tidigare eftersom Läkemedelsverket har infört undantag från flera administrativa krav.

I de fall aktuella beredningar används för vetenskapliga ändamål medför ändringen att krav på tillstånd m.m. införs.

Relaterad information

SFS 2012:43

LVFS 2011:9 (PDF)

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.