Sveriges Kommuner och Landsting

Läkemedel miljömärks

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 11:33 CEST

Läkemedel är en av sjukvårdens viktigaste behandlingsalternativ. Landstingen har ansvar för patienternas konsumtion av 15 miljoner dygnsdoser läkemedel varje dag. Läkemedel påverkar också vår miljö i större eller mindre utsträckning. För att minska riskerna för miljön har nu intressenterna tagit fram en modell för att miljöklassificera läkemedel och informera via fass.se.

Läkemedel är kemiska substanser och de påverkar vår miljö efter att de lämnat människokroppen eller kasserats utan att ha använts. Kunskapen har varit dålig när det handlar om vilken miljöpåverkan läkemedel har.

2002 fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda läkemedlens inverkan på miljön samt att se över möjligheterna att införa nationella miljöklassificeringssystem för läkemedel. Efter en hearing på miljödepartementet 2004 inbjöd Läkemedelsindustriföreningen (LIF) olika aktörer till ett samarbete för frivillig miljöklassificering.

En arbetsgrupp med Apoteket AB, LIF, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Sveriges Kommuner och Landsting är nu överens om en modell för miljöklassificering. Miljöinformation finns nu för några grupper av läkemedel som i veckan publicerats på fass.se.

- Landstingens läkemedelskommittéer kommer i framtiden att använda miljöklassificering som beslutsunderlag när de gör sina rekommendationer om läkemedelsbehandling, säger Margaretha Spjuth på Sveriges Kommuner och Landsting. Men den medicinska effekten går alltid först. Miljöriskerna kan vara en av flera faktorer för att förskrivarna väljer ett annat läkemedel. Vi är mycket nöjda med att sjukvårdens leverantörer av läkemedel har påbörjat arbetet som innebär att vi kan skapa en hållbar utveckling för miljön.

För mer information: avdelningen för vård och omsorg,
sektionschef Margaretha Spjuth, tfn: 08-452 77 98
apotekare Magnus Thyberg, tfn: 08-452 77 17