Läkare för Miljön

LÄKEMEDEL OCH MILJÖ HETT ÄMNE I BELGRAD 14 NOVEMBER

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 10:09 CET

Den 14 november är dagen som kan vara avgörande för om SAICM, WHOs program för kemikalier och hälsa, tar sig an problemet med läkemedel i miljön.

Ett nytt begrepp, Environmental Persistent Pharmaceutical Pollutants eller EPPP, myntades för ett år sedan. Då nominerade International Society of Doctors for the Environment (ISDE), med stöd av Läkare för Miljön (LfM), läkemedel i miljön som en emerging issue till SAICM. 

Det första mötet med Open-ended Working Group (OEWG) äger rum i Belgrad 15 till 18 november. Den 14 november äger en technical briefing rum, där de två  nominerade ämnena ska presenteras. ISDEs representanter är Lilian Corra från Argentina och LfM:s medlem Åke Wennmalm. Åke har tidigare varit miljödirektör i Stockholms läns landsting och mycket drivande när det gäller Sveriges arbete med läkemedel och miljö.

Under mötet med OEWG skall beslutas om nomineringen skall läggas fram till SAICMs tredje session, International Conference on Chemicals Management (ICCM3), i Génève 15 till 20 juli 2012. Det är då det formella beslutet fattas om att inkludera EPPP som emerging issue.

Svenska myndigheter är generellt positiva till nomineringen och har försökt påverka EU att acceptera den. Svenska läkemedelsföretag som AstraZeneca och Pfizer är också måna om att driva arbetet framåt inom branschorganisationerna. Utgången i Belgrad är dock inte given. 

Sverige ligger långt fram när det gäller frågan om läkemedel och miljö, både inom forskningen, inom industrin och när det gäller att göra något. Ett klassificeringssystem har med hjälp av industrin tagits fram och är åtkomligt på fass.se. Detta underlättar för förskrivarna att undvika de mest miljöstörande preparaten. Vi vet också mycket om hur mycket läkemedelsrester som släpps ut från våra reningsverk, och hur mycket som finns i vårt dricksvatten.

LfM har varit aktivt att ta fram material åt ISDE. Allt material finns här.

Mer material om läkemedel och miljö finns här.


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se