Läkare för Miljön

LÄKEMEDEL, PATIENTSÄKERHET OCH MILJÖ PÅ MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2011 22:57 CET

Läkare för Miljön kommer att tala om läkemedel vid två tillfällen under den medicinska riksstämman i Älvsjö:


MINSKAD LÄKEMEDELSANVÄNDNING - NÖDVÄNDIGT MEN OMÖJLIGT?

Torsdag 1 december kl 16 på Västra scenen.

Föreningens ordförande Ingrid Eckerman diskuterar de olika hinder som finns för en minskad användning av läkemedel: läkare, forskare, politiker, marknadskrafterna.

LÄKEMEDEL, PATIENTSÄKERHET OCH MILJÖ
Sektionssymposium fredag 2 december 10.30-12 i sal K12.

Läkemedel i miljön – hot mot dagens och morgondagens generationer? Ingrid Eckerman, LfM

Antibiotika i miljön – ett hot mot infekterade patienter
  Björn Olsen, UAS

Vad kan TLV (tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) göra för att förhindra miljöfarliga läkemedel?
Magnus Thyberg, TLV

Ändring i läkemedelslagstiftning ger EU möjlighet att påverka läkemedelsproduktionen positivt i Indien och Kina
  Jerker Forssell, Miljödepartementet

Vad är ett grönt läkemedel? Bengt Mattson, Pfizer/LIF

VÄLKOMNA!

 


LÄKARE FÖR MILJÖN Hållbar utveckling - bättre folkhälsa! www.lakareformiljon.se