Landstinget Halland

Läkemedels miljöpåverkan i fokus vid Falkenbergskonferens

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 16:42 CEST

Hur mycket påverkas den halländska miljön av läkemedelsrester? Den frågan står i fokus vid en konferens i Falkenberg nu på fredag.
Arrangörer är Landstinget Hallands miljösamordnare i samarbete med Läkemedelskommittén Halland.

Syftet med konferensen är att öka kunskapen bland vårdpersonal och beslutsfattare om hur läkemedel påverkar vår miljö efter att de lämnat människokroppen eller kasserats utan att ha använts. Vid konferensen medverkar några av Sveriges ledande forskare inom området.

”Hög tid att öka kunskapen”
– Läkemedels miljöpåverkan och vad vi kan göra åt den, är ett område som hittills inte diskuterats särskilt mycket inom Landstinget Halland. Därför är det hög tid att öka kunskapen, säger Lars Larsson, vice ordförande i läkemedelskommittén.

Cirka 130 beslutsfattare, läkemedelförskrivare och miljöombud i Halland deltar i konferensen.

Från en klassificering och miljöbedömning av 159 av våra vanligaste läkemedel, gjord av Stockholms läns landsting, vet man att 34 procent av de undersökta substanserna har förmåga till ansamling hos alger och fisk, att 62 procent är skadliga eller mycket skadliga för vattenmiljön och att 99 procent är svårnedbrytbara. Den ansvarige miljödirektören från Stockholms läns landsting, Åke Wennmalm, medverkar i Falkenberg.

Erfarenheter från halländsk mätning
Även i Halland pågår mätningar. Ingemar Pettersson, forskningschef vid reumatikersjukhuset Spenshult, berättar vid konferensen om det unika forskningsprojekt som pågår vid sjukhuset och som innebär att man i en stor studie mäter halten av läkemedelsrester i avloppsvatten och analyserar effekten på fiskar.

Miljöinformation på Fass från 10 oktober
Konferensen i Halland sammanfaller med att miljöinformation om läkemedel från och med den 10 oktober publiceras på läkemedelsportalen Fass.se.

Läkemedlen har miljöklassificerats enligt en modell som utarbetats av Apoteket AB, Läkemedelsindustriföreningen LIF, Läkemedelsverket, Stockholms Läns Landsting och Sveriges Kommuner och Landsting. Projektet är det första i sitt slag i världen. Tanken är att miljövänliga preparat ska väljas i första hand när det finns flera likvärdiga läkemedel att ordinera.

Välkommen till pressinformation!
Datum: Fredagen den 14 oktober
Tid: Klockan 11.00
Plats: Hotell Strandbaden, Falkenberg

Vid presskonferensen medverkar konferensens fyra föredragshållare samt Johan Hiselius, informationsapotekare, Läkemedelskommittén Halland, och Ann-Christin Bengtsson, miljöutvecklare för Landstinget Halland.

Massmedia är också välkommen att delta i konferensen!

Program:
Kl. 13.00
Miljöklassificering och riksbedömning. Hur kan sjukvården hantera läkemedels miljöeffekter?
Åke Wennmalm, professor, läkare och miljödirektör i Stockholms läns landsting

14.00
Iakttagelser och reflektioner
Lars Larsson, vice ordförande i Läkemedelskommittén Halland, verksamhetschef vid Vårdcentralen Håsten och ornitolog, berättar om naturiakttagelser han gjort vid resor i världen, bland annat av läkemedelspåverkade gamar i Indien.

14.30
Kaffe

15.00
Att mäta halter och effekter av läkemedelsrester i praktiken – erfarenheter från Spenshult
Ingemar Petersson, docent, forskningschef, Reumatikersjukhuset Spenshult

15.50
Läkemedel i miljön – Om hur Apoteket arbetar med att minska läkemedels miljöpåverkan
Bo Gunnarsson, miljöchef, Apoteket AB, Stockholm

För mer information, kontakta:
Ann-Christine Bengtsson, miljöutvecklare, Landstinget Halland
Tfn: 035-13 49 51 eller 070-31 30 791

Dokument:

Pressinbjudan i PDF-format
http://www.lthalland.se/dynamaster/file_archive/051012/5f9bb9652130a638cd796e0e52688966/PM%5fl%e4kemedelskonferens%5fASV.pdf