Novartis Onkologi

Läkemedelsdebatt: ”Landsting ska inte överpröva EU-beslut”

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2012 08:42 CEST

Sverige har hamnat på efterkälken när det gäller patienternas möjlighet att få tillgång till nya läkemedel. Och det är stora regionala skillnader.
– Skillnader finns inte bara mellan olika landsting, utan även mellan kliniker inom ett och samma landsting. Det är ett problem att nya läkemedel inte når patienter tillräckligt snabbt. Vi når inte ut till läkarkåren med viktig information om hur nya läkemedel ska hanteras, säger Anders W Jonsson (C).

– Många beslutsfattare påtalar vikten av att klinisk forskning ska bedrivas i Sverige. Men när forskningen slutligen leder fram till nya effektiva läkemedel, är det alltför vanligt att svenska patienter inte får tillgång de nya behandlingarna, säger Niklas Karlberg, VD för Novartis på ett seminarium i Almedalen.

– Det är orimligt att olika landsting har olika regler. Lyft ur notan för läkemedel ur landstingens budgetar, föreslår Niklas Karlberg.

Anders W Jonsson (C) från riksdagens socialutskott lyfter fram att det finns ett förslag om att avskaffa lagen om läkemedelskommittéer för att få en mer rationell kunskapsstyrning av svensk sjukvård. Han nämner också öppna jämförelser:

– Öppna jämförelser av förskrivningsmönster är ett skarpt instrument för att skapa förändring och ökad jämlikhet, säger Anders W Jonsson (C).

Miljöpartiet har en annan lösning:
– Vi presenterar en rapport idag där vi föreslår att de allra dyraste läkemedlen ska finansieras nationellt för att undvika ojämlikheter mellan olika landsting, säger Helene Öberg (MP) landstingsledamot, Stockholms läns landsting.

– Vi har ögonen på den ojämlika förskrivningen av läkemedel. Landstingen måste samarbeta för att nå enighet kring hur olika typer av behandlingar ska hanteras, säger Birgitta Rydberg (FP), landstingsråd i Stockholms läns landsting.

– Landstingen ska inte överpröva den europeiska läkemedelsmyndighetens beslut kring läkemedel, säger docent Nils Wilking, läkemedelsstrateg vid Skånes Universitetssjukhus.

– Bromsmedicin för en demenspatient kostar 20 000 kronor per år. Ett års vård på institution kostar 600 000 kronor. Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut vad som är mest kostnadseffektivt. Ändå förvägras sex av tio patienter med Alzheimers sjukdom sjukdomslindrande behandling som gör att de kan fortsätta bo hemma. Kan det bero på att den som har Alzheimers har svårt att föra sin talan, säger Krister Westerlund från Alzheimerföreningen.

Nils Wilking beskriver hur Skånes Universitetssjukhus arbetar systematiskt för att få fram resurser till nya läkemedel:

– Originalläkemedel är ofta tre gånger dyrare än biosimilars. Men det är stor skillnad i användning av biosimilars mellan olika landsting, trots att det finns stora möjligheter till besparingar. Hög förskrivning av biosimilars och generika ger utrymme för att satsa på nya läkemedel.

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef, 0708-89 33 34

 

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se