Expertrådet Miljökompetens AB

Läkemedelsindustrin vill ha nya cellbaserade tester av leverpåverkan

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 15:54 CEST

Nya läkemedel får ofta dras in på grund av påverkan på levern. Forskning pågår för att utveckla bättre modellsystem med celler, för att kunna testa leverpåverkan på ett tidigt stadium i läkemedelsutvecklingen. Framgångarna presenteras på ESTIV2008, en internationell kongress om celltester, som just nu pågår i Stockholms skärgård.

Leverskador ställer till problem för läkemedelsutvecklare
Kostnaden för att utveckla läkemedel har ökat lavinartat. Idag tar det mer än 10 år och kostar mellan 500-800 miljoner Euro att utveckla ett läkemedel. Och 20-25% av alla läkemedel som når den utvecklingsfas där de ska börja testas kliniskt, dras in på grund av att de visar sig vara giftiga. En av de vanligaste orsakerna är levertoxicitet. Alla läkemedelstillverkare testar därför blivande läkemedel på djur för att upptäcka eventuell påverkan på levern. Detta trots att vi idag vet att många läkemedel och andra ämnen metaboliseras (omvandlas) på olika sätt i djur och i människan. Därmed har djurmodellerna ett begränsat värde för att förutsäga giftighet hos människan. För att försöka utveckla bättre testsystem använder forskarna odlade mänskliga celler, men detta är också förknippat med svårigheter. Odlade cellerna förlorar viktiga egenskaper efter en tid. Forskarna kommer dock allt närmare en lösning på problemet.

Under lördagen presenteras flera lovande nya cellmodeller på ESTIV2008, en internationell kongress om cellbaserade testmetoder som just nu pågår i Stockholms skärgård. Målet är att utveckla modeller som på ett tidigt stadium i läkemedelsutvecklingen kan indikera om ett ämne orsakar leverpåverkan. De kan även användas för att studera andra kemikaliers leverpåverkan.

En spännande ny teknik är t.ex. att odla leverceller i 3-dimentionella kulturer, där cellerna behåller sina egenskaper längre.
9.15 - 9.30 Maaike E. Schutte: Increased expression of liver specific functional markers in primary cells grown in a 3D cell culture environment

Cellmodell för hur läkemedel tas upp i kroppen
Professor Per Arturssons forskargrupp vid Uppsala universitet utvecklar cell- och datormodeller som kan användas för att förutsäga hur läkemedel och andra ämnen transporteras tas upp i cellerna i t.ex. tarmen och levern. Cellmembranen innehåller proteiner som bl.a. skyddar cellen från okända ämnen. Dessa proteiner kan t.ex. binda upp vissa läkemedel och kastar ut dem ur cellen. Andra proteiner, så kallade transportproteiner, kan förbättra upptaget av läkemedel i cellen, vilket i en del fall kan förbättra den önskade effekten, men i andra fall leda till oönskade effekter. Dessutom kan modeller utvecklas för att förutsäga om olika läkemedel tävlar om transportvägarna, vilket också påverkar effekten av läkemedel.
Resultat från cellmodellerna har använts för att skapa datormodeller som förutsäger hur ett ämne tas upp i flera olika typer av celler.
11-12.30 Per Artursson: Modeling of Absorption, Intracellular accumulation and Excretion

Mer på programmet vid ESTIV2008 under
LÖRDAG 27 september 2008

Cellmodeller för specifika organ som t ex levern och mag-tarmkanalen, kl 8.30-10.15
Vissa ämnen är särskilt giftiga för ett visst organ i kroppen. Vid denna session tas främst levertoxicitet och påverkan på mag-tarmkanalen upp.

Modeller för hur kroppen tar upp, lagrar och gör sig av med kemikalier, kl 11-14.30
Data- och cellmodeller kan bl.a. användas för att undersöka hur ämnen tas upp i kroppens olika vävnader, vilket redogörs för under denna session.

Modeller för akut giftighet och nya strategier när det gäller skador på nervceller kl 14.30-16.15
Sessionens sex föredragshållare berättar om sina nya metoder för att studera akut giftighet i cellmodeller istället för med djurförsök. Flera av föreläsningarna fokuserar specifikt på metoder för att undersöka påverkan på nervceller.

Bankett och utdelning av Björn Ekwalls minnespris från kl 19.
Pristagaren, Professor Erik Walum, håller en föreläsning vid torsdagens invigningsceremoni.

Hela programmet och mer information finns på www.estiv2008.org och på www.newsdesk.se/pressroom/expertradet

Intresserad av att delta och lyssna på föredragen och/eller intervjua forskare?
Kontakta kongressens presskontakt:
Karin Gabrielson Morton, 070-191 10 47
karin@estiv2008.org

ESTIV2008 ären internationell kongress där nya rön om cellbaserade tester för läkemedel, kemikalier och kosmetika presenteras. Närmare 300 forskare från hela världen deltar i kongressen. De kommerfrämst från universitet och från företag inom kemi-, läkemedels- och kosmetikaindustrin. Även svenska och utländska myndigheter finns representerade. Forskningsminister Lars Leijonborg inviger kongressen på torsdagskvällen.

Kongressen hålls på Djurönäsets konferenscentrum, Värmdö, den 25-28 september.