Sveriges Kommuner och Landsting

Läkemedelskommittéernas roll viktigare än någonsin

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2004 16:52 CEST

- Tragedin som orsakats av läkemedlet Vioxx befäster behovet av Läkemedelskommittéerna och deras arbete - säger Ellen Hyttsten, direktör på Landstingsförbundet. Kommittéernas arbete med att värdera och placera nya läkemedel rätt i behandlingstrappan och på så sätt verka för en systematisk introduktion av nya läkemedel i sjukvården, gynnar alla - men framför allt patienterna.

- Läkemedelskommittéerna tar - på ett sätt som ingen annan gör - ansvar för att den enskilda förskrivaren vid det enskilda förskrivningsögonblicket kan grunda sina beslut på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vi är idag glada för den återhållsamma syn läkemedelskommittéerna haft på denna läkemedelsgrupp.

Läkemedelsindustrin vill naturligtvis att sjukvården skall ta till sig nya terapier omgående och omedelbart växla från gamla tillförlitliga läkemedel till nya obeprövade läkemedel. Det är dock sedan länge känt att biverkningar av mer sällsynt karaktär inte upptäcks i de kliniska studier som godkännandet baserar sig på Det är utifrån dessa studier - genomförda i en artificiell värld - som Läkemedelskommittéerna skall infoga ett nytt läkemedel i den kliniska vardagen.

Läkemedelskommittéerna har här en viktigroll, att påminna förskrivarna om att mycket ännu är okänt när ett nytt läkemedel godkänns. Det är inte förrän många år senare som läkemedlets verkliga värde fullt ut kan bedömas. Under dessa tidiga år i ett läkemedels historia ska läkemedlet användas, men med viss försiktighet, för utvalda patientgrupper och under kontrollerade förhållanden. Riskerna för oväntade biverkningar med nya läkemedel ska vägas mot beprövade läkemedels kända risker. Detta tolkas ibland felaktigt som kortsiktigt och snålt.

- Sjukvården har också länge verkat för att få möjlighet att utvärdera de effekter och bieffekter läkemedel har i klinisk vardag - utan att få gehör för detta önskemål. Genom att koppla ihop läkemedelsutköp med diagnoser skulle allvarliga biverkningar kunna upptäckas tidigare.

- Det från många håll ifrågasättande av Läkemedelskommittéerna som förekommit hoppas jag nu det blir slut på. Indragningen av Vioxx visar på att alla de olika aktörerna behövs och har en tydlig roll på läkemedelsmarknaden.

- Vioxx har under det senaste halvåret kostat landstingen drygt 40 miljoner kronor. Läkemedelsföretaget MSD väljer nu att ersätta patienterna - vilket naturligtvis är helt rätt. Det är dock anmärkningsvärt att MSD inte ens tagit kontakt med den största finansiären av Vioxx - landstingen, avslutar Ellen Hyttsten.


För mer information:
Direktör Ellen Hyttsten, tfn: 08-452 76 99, 070-319 76 99