Eli Lilly

Läkemedelsverket godkänner Strattera för behandling av vuxna med ADHD

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 14:57 CEST

I dag har Läkemedelsverket godkänt Eli Lillys läkemedel Strattera (atomoxetin) för behandling av vuxna med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Läkemedlet är utan centralstimulerande effekt (ej narkotikaklassat) och är sedan tidigare godkänt för behandling av barn och ungdomar med ADHD. Läkemedelsverkets beslut innebär att Strattera idag är det enda läkemedlet som har godkänts för initiering av behandling av vuxna med ADHD.

ADHD förekommer hos 3 till 4 procent av den vuxna befolkningen i Sverige*.  De främsta symtomen är brister i uppmärksamhet och impulskontroll samt hyperaktivitet. När ADHD-symtomen är så uttalade att de leder till en funktionsnedsättning inom minst två livsområden, till exempel i arbetslivet och i hemmet, kan det blir aktuellt med behandling.

ADHD ser olika ut hos olika människor och symtomen varierar vilket kan försvåra möjligheten till rätt diagnos och behandling. Det är därför viktigt att utredningen utesluter andra psykiatriska diagnoser som kan förväxlas med ADHD och fångar upp eventuell samsjuklighet som exempelvis ångest, depression och alkoholmissbruk.

– Vi är mycket glada över att Läkemedelsverket nu har godkänt Strattera även för behandling av de patienter som har fått sin ADHD-diagnos i vuxen ålder. Strattera är ett icke narkotikaklassat behandlingsalternativ som ökar förmågan till uppmärksamhet och koncentration och som underlättar för patienten att kontrollera impulser och aktivitetsnivå under hela dygnet, säger Pär Svanborg, medicinsk rådgivare, Eli Lilly och fortsätter:
– Det är mycket viktigt att fånga upp dessa patienter och ge dem rätt diagnos och behandling då vi vet att de på grund av sina funktionshinder i det dagliga livet har en nedsatt funktionsförmåga och livskvalitet, och även löper en ökad risk att drabbas av andra psykiatriska tillstånd såsom depressioner och missbruk.

FASS kan du läsa mer om Strattera

För ytterligare information:
Här kan du läsa mer om godkännandet

Lillys pressrum

För ytterligare information: Cecilia Björkman, kommunikationschef, Eli Lilly, bjorkmance@lilly.com, 070-609 88 36

* Fayyad J, et al. Cross-national prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder. Br J Psychiatry 2007;190:402-9. 

SESTR00368


Lilly är ett av världens största läkemedelsbolag med ca 40 000 anställda över hela världen. Huvudkontoret ligger i Indianapolis, USA och det svenska kontoret i Solna. Sedan 1876 har Lilly utvecklat medicinska produkter för att hjälpa människor leva längre, friskare och mer aktiva liv. Våra receptbelagda läkemedel hjälper människor som drabbats av svåra sjukdomar som cancer, diabetes, benskörhet, schizofreni eller hjärtsjukdom. Upptäckterna kommer från vår egen forskning och genom samarbeten med vetenskapliga organisationer runt om i världen.