Läkemedelsverket - Medical Products Agency

Läkemedelsverket inrättar kunskapscentrum för läkemedel i miljön

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2018 13:49 CEST

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att inrätta och ansvara för ett kunskapscentrum för läkemedel i miljön. Centrumet ska samla svenska aktörer och utgöra en plattform för dialog och samarbete inom området.  

– Frågorna om läkemedel och miljö är viktiga framtidsfrågor och vi är glada över att Läkemedelsverket får det här uppdraget, säger Lena Björk, direktör inom verksamhetsområdet tillsyn på Läkemedelsverket.

Miljö kopplat till läkemedel är ett sektorsansvar som Läkemedelsverket har idag. Uppdraget innebär en möjlighet att fördjupa nuvarande arbete och anta ett långsiktigt perspektiv.

Kunskapscentrumet ska bland annat arbeta för att öka kunskapen om läkemedels miljöeffekter, bidra till att samla svenska aktörer samt utgöra en plattform för dialog och samarbete. Arbetet ska bidra till en ökad miljöhänsyn kopplat till läkemedel såväl i Sverige som inom EU.

Läkemedelsverket ska redovisa en verksamhetsplan för centrumet för 2019-2013 senast den 31 december 2018. Läkemedelsverket får 5 miljoner årligen för att genomföra uppdraget.

Läkemedelsverkets uppgift är att se till att den enskilde patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva läkemedel av god kvalitet och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Myndigheten ansvarar också för tillsyn av medicintekniska produkter, tatueringsfärger samt kosmetiska och hygieniska produkter. Läs mer om oss på www.lakemedelsverket.se.