Svensk Egenvård

Läkemedelsverkets rapport om otillåtna läkemedel

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 06:25 CEST

Marknaden för sport- och viktminskningsprodukter växer kraftigt. Det finns i dag även mindre nogräknade försäljningsställen runt om i landet där det går att köpa otillåtna produkter, framför allt gäller det e-handeln. Läkemedelsverket kom idag ut med en rapport som visar att vissa sådana otillåtna produkter innehåller substanser som klassificeras som läkemedel.

Svensk Egenvård arbetar aktivt åt samma håll som myndigheterna med att öka kvaliteten och säkerheten på samt kunskapen om kosttillskott samt sport- och viktminskningsprodukter.

 - Vi har sedan tidigare identifierat problem med tveksamma produkter, bristande kunskap och tillsyn när det gäller denna typ av produkter. Vi välkomnar därför rapporten och allt stöd vi kan få i arbetet med att öka kvaliteten och säkerheten på de produkter som säljs på den svenska marknaden, säger Anders Nordqvist, vd på Svensk Egenvård.

År 2009 lanserade Svensk Egenvård en branschriktlinje för kosttillskott som mottogs väl av såväl branschen som myndigheterna.

- Därför var det en självklarhet för oss att göra samma resa även för sport- och viktminskningsprodukter, säger  Anders Nordqvist.

Sedan två år tillbaka har det pågått ett arbete med att ta fram en ny branschriktlinje; Säkra Sport- och viktminskningsprodukter till konsument. Den nya branschriktlinjen fastställdes för bara två veckor sedan av Livsmedelsverket och har nu även notifierats av EU-kommissionen.

-Riktlinjen sammanställer och tolkar gällande lagstiftning samt konkretiserar för livsmedelsföretagen hur de ska uppnå dessa lagkrav, säger Camilla Carlsson som är sakkunnig i kvalitet och livsmedelssäkerhet på Svensk Egenvård.

Den nya branschriktlinjen ligger nu för tryckning men finns också att hämta på Svensk Egenvårds och Livsmedelsverkets webb-platser. Läs gärna mer på www.svenskegenvard.se under fliken vägledning.

 

För mer information kontakta gärna
Anders Nordqvist, vd Svensk Egenvård, tfn 070-553 16 17

Camilla Carlsson, sakkunnig i kvalitet och livsmedelssäkerhet, Svensk Egenvård, tfn 0768-69 77 78

Annika Hjerpe, informationschef, Svensk Egenvård, tfn 070-42 43 891