Miljöpartiet de Gröna i EU-parlamentet

Lämna din gamla mobil i butiken

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 13:48 CET

Butiker som säljer elektronik - allt från mobiltelefoner och lampor till rakapparater - ska bli skyldiga att ta emot uttjänta apparater. Samtidigt höjs målen för återanvändning och återvinning.
- Det är ett viktigt steg mot att minska mängden elektronikskrot, säger Carl Schlyter, Miljöpartiet, efter EU-parlamentets beslut idag.


Elektronikskrot är den sorts sopor som ökar allra snabbast. Inom EU säljs ungefär 10 miljoner ton elektronikvaror varje år. Det är framförallt hushållsapparater och IT- och telekommunikationsutrustning. Allt för lite återvinns och blir i stället giftiga sopor som förorenar miljön.
EU-parlamentet röstade idag för att höja målet för återvinning till 85 procent till 2016.
Redan tidigare är butiker skyldiga att ta emot din gamla apparat när du köper en ny TV eller ett kylskåp t ex. Men det nya är att man måste ta emot andra små apparater som kunder vill slänga. Butikerna får ansvar för att de återvinns. Men riktigt små butiker undantas.
Internetleverantörer blir skyldiga att tillhandahålla frankerade påsar för att handlare med vanliga butiker inte ska missgynnas.
Illegal export av elektronikskrot till fattiga länder utanför EU är ett enormt problem med organiserad brottslighet inblandad. Både människor och miljö skadas.
- EU-parlamentet kräver också bättre kontroll så att elektronik som exporteras ska vara funktionsduglig och inte är skrot som hamnar på en soptipp i Afrika, säger Carl Schlyter. Bevisbördan kommer nu att ligga på exportören. Utan bättre kontroll blir den nya lagstiftningen ett slag i luften.

För mer information:
Carl Schlyter 070 238 25 15

Marita Pahlén, pressekreterare 070 6750373

Fotnot:
EU-parlamentet röstade om revidering av WEEE-direktivet. WEEE står för Waste electrical and electronic equipment.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA i EU-PARLAMENTET
Rue Wiertz
B-1047 BRYSSEL
+32 2 284 5394
Läs mer om grön politik i EU: www.mp.se/carl