Avfall Sverige

Lämna julens sopor där de hör hemma

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 11:00 CET

Har du koll på vad du får slänga i vanliga soptunnan även under julen?

Trasig julgransbelysning och lampor från elljusstakar eller luciakronor är exempel på el-avfall, som inte ska hamna i soppåsen. Där passar inte lampor och lysrör heller.

Bly och kvicksilver i lampor ska kunna tas omhand på ett säkert sätt och inte riskera att hamna i naturen.

Varje år hamnar 1,3 kilo elavfall per person i fel tunna. Det blir totalt 12 000 ton sopor som kan innehålla farliga ämnen. Hjälp oss ta rätt på detta – varje gram betyder mycket för miljön! Lämna därför el-avfallet till kommunens insamlingsplats för farligt avfall.

För mer information, kontakta:Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige, tel 070-662 61 28, acg@avfallsverige.se

Avfall Sverige är branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbolag men också privata företag. Vi representerar därmed 99 procent av Sveriges befolkning. Vi är Sveriges största miljörörelse. Det är Avfall Sveriges medlemmar som ser till att svensk avfallshantering fungerar. Vi gör det på samhällets uppdrag: miljösäkert, hållbart och långsiktigt. Vi är 16 000 personer som arbetar tillsammans med Sveriges hushåll och företag och gör ett av Sveriges viktigaste jobb!