Miljödepartementet

Länderna överens om att minska kvicksilverspridningen

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 17:27 CET

Den globala spridningen av kvicksilver ska begränsas. FN:s miljöprogram, UNEP, har vid styrelsemötet i Nairobi beslutat att ta fram förslag på ett internationellt ramverk som reglerar kvicksilverspridningen.


- Vi har arbetat för att så snabbt som möjligt få till stånd en begränsning genom bindande avtal mellan länderna. Det var viktigt att det internationella samfundet kom till beslut om att påskynda arbetet för en tydlig begränsning, kommenterar miljöminister Andreas Carlgren.

Svenska delegationen har vid styrelsemötet arbetat med framförallt Danmark, Norge och Schweiz för långtgående åtaganden mot kvicksilverfaran. Afrikanska länderna har givit sitt stöd i arbetet. Andra länder vill se en mer frivillig lösning mellan länderna.

Beslutet innebär att en arbetsgrupp, med svenskt deltagande, till UNEP:s nästa styrelsemöte kommer att lägga fram en rapport som presenterar och analyserar olika förslag för ett internationellt ramverk.

Kvicksilver är orsakar allvarliga föroreningar världen över. Halterna av kvicksilver i fisk är i stora delar av världen är så höga att gravida kvinnor avråds från att äta vissa fiskarter. Kvicksilver kan medföra långtgående skador på centrala nervsystemet.


Kontakt:
Tomas Uddin
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
08-405 22 69
070-950 22 45
registrator@environment.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om regeringens kemikaliearbete (http://www.regeringen.se/sb/d/2525)