Näringsdepartementet

Länen ska verka för att bredband läggs ner samtidigt som elnät

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 14:52 CET

Regeringen har givit länsstyrelser, självstyrelseorganen i Skåne och Västra Götaland och samverkansorganen i Kalmar Län och Gotlands län i uppdrag att verka för att bredband läggs ner samtidigt när annan infrastruktur, framför allt elnät, grävs ner.

Regeringen har idag beslutat om finansiellt stöd till detta arbete. Samtidigt har projektet länssamverkan bredband fått i uppdrag att samordna och stödja arbetet.

- En väl utbyggd IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet är en förutsättning för företagsamhet och fungerande vardag i alla delar av landet framhåller Infrastrukturminister Åsa Torstensson.

- Möjligheten att gräva ner IT-infrastruktur samtidigt som elnät är en möjlighet att få tillgängliga och mer driftsäkra bredbandstjänster. Denna möjlighet måste utnyttjas bättre. Länen bör verka pådrivande och samordnande regionalt i detta arbete avslutar Åsa Torstensson.

Omfattande arbete pågår med att säkra elnäten, ofta genom nedgrävning. Även annan infrastruktur som fjärrvärme grävs ner. Det är dyrt att gräva och det är därför resursbesparande om IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet läggs ner samtidigt.


Kontakt:
Elin Lagercrantz
Pressekreterare hos Åsa Torstensson
08-405 10 47
070-580 02 47
elin.lagercrantz@enterprise.ministry.se

Nils Hertzberg
Departementssekreterare
08-405 30 88