Winnet Västernorrland

Debattartikel: Länet saknar mål och driv mot verklig förändring

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2013 15:52 CET


Näringslivet i Västernorrland är ojämställt. Här finns ett antal utmaningar: ett könsuppdelat företagande och arbetsmarknad, en traditionell syn på entreprenörskap och ett behov av att öka kvinnors nyföretagande. Det här är något som uppmärksammas i länets strategidokument vilket är första steget för att kunna skapa förändring. Men det räcker inte med denna medvetenhet, om det saknas konkreta mål och åtgärder som leder till förändring.

Winnet Västernorrland gav forskaren Yvonne von Friedrichs, forskare inom företagsekonomi vid Mittuniversitetet, i uppdrag att analysera om insatserna i det EU-finansierade strukturfondsprogrammet gett några resultat som faktiskt påverkar näringslivets struktur och utveckling i länet. Här kommer några korta svar ur analysen:

  •    Att det varit få insatser för att jämna ut skillnader i andelen företagande kvinnor respektive män trots att det pekades ut som ett av de största insatsbehoven i länets tillväxtprogram.
  • Att i arbetet för fler företag skapar insatser med inriktning på kvinnors företagande flest företag

  • Att insatser med inriktning mot kvinnors företagande kostar mindre

  • Att det satsas mindre resurser för kvinnors företagande

  • Att de genomförda insatserna i Mellersta Norrlands strukturfondsprogram befäster de befintliga näringslivsstrukturerna.
  • Att med ökad kunskap och vägledande bedömningsgrunder i urvalet av projekt blir insatserna mer dynamiska och verkar för en nödvändig förnyelse av företagandet och entreprenörskapet.

  • Att det finns brister i uppföljningssystemen för att exempelvis följa inom vilka branscher företagen kommer till. Det är ett viktigt lärande för att följa insatsernas verkan så att man gör rätt nästa gång.

Trots att programmet har till syfte att göra viktiga insatser för förnyelse, fler jobb och högre inkomster för oss i Västernorrland, så sker små eller inga förändringar.

Trots att det är förändring vårt län behöver befäster insatserna den rådande strukturen.

Trots mindre av resurser till projekt med jämställd inriktning skapar de insatserna fler företag.

Tänk vilken utveckling det skulle kunna bli om fler projekt hade en uttalad inriktning för jämställdhet! Det skulle verkligen kunna öka takten med att förändra Västernorrlands näringsliv!

Annika Fälldin, Winnet Västernorrland
Claudia Häggström, Nätverket KlöverDam i Örnsköldsvik
Elisabeth Grundström, Q-nätverket i Sollefteå
Lena Schmidt, Winnet Sundsvall-Timrå
Yvonne von Friedrich, docent och forskare i företagsekonomi, Mittuniversitetet

Regionalt resurscentrum för jämställd tillväxt