Regionförbundet i Kalmar län

Länets kommunalråd vill öka samverkan kring bristyrken

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 13:31 CET

Länets kommuner behöver samverka mer kring kompetensförsörjning och rekrytering av arbetskraft. Det tycker länets kommunalråd som i en gemensam överenskommelse föreslår att kommunerna påbörjar ett gemensamt marknadsföringsarbete med fokus på rekrytering av bristyrken inom kommunal sektor.

Kommunalråden föreslår också att kommunerna ser över sina rekryteringsprocesser samt möjligheterna till vidareutbildning av personalkategorier med kortare väg till dessa bristyrken. Bakgrunden är bl.a. svårigheterna med att rekrytera personal inom ett antal yrkeskategorier hos länets kommuner och att det uppstår en konkurrenssituation.

- Olika kommunala verksamheter rekryterar idag personal från grannkommunerna med ibland etiskt tveksamma metoder. Ytterligare en försvårande omständighet är att flera bemanningsföretag har specialiserat sig på att rekrytera och hyra ut personalkategorier som exempelvis socionomer och sjuksköterskor till kommunerna, vilket har fått en kraftigt lönedrivande effekt i länets kommuner, säger Tomas Kronståhl, kommunalråd i Västervik och ordförande i länets primärkommunala nämnd.

Överenskommelsen har fattats av länets primärkommunala nämnd, PKN. I nämnden diskuteras primärkommunala frågor av gemensamt intresse för länets kommuner.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se