Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länets nya Landshövding studerar lantbruket

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 09:20 CEST

Media inbjuds att närvara vid ett av gårdsbesöken och får där tillfälle att träffa Landshövding Lars Engqvist, Länsråd Bo Landholm samt ett antal representanter från landsbygdsavdelningen, LRF och Hushållningssällskapet.

Pressträff
Media hälsas välkommen till gården Hallforsen i Stengårdshult, Gislaveds kommun, klockan 15.30 - 16.00, där Carina och Anders Svensson tar emot. På gården Hallforsen kombineras jord- och skogsbruk med turismverksamhet samt kennelverksamhet.

Vägbeskrivning till gården Hallforsen:
Kör E4 - tag av vid Skillingaryd, kör av mot Nyholm/Öreryd cirka 18 kilometer, tag av till höger vid skylt Stensgårdshult 9 kilometer, kör 2 kilometer - tag av höger. Två gula hus på höge sida av vägen och ladugråd och maskinhall på vänster. Telefonnummer Hallforsen, Carina och Anders, 0393-420 04 eller 070-5242004.

Resan arrangeras av landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i samarbete med LRF och länets Hushållningssällskap.

Kontaktpersoner
Christer Frennberg, Lantbruksdirektör, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
telefon: 036-39 52 41 alternativt 070-345 76 10.
Gunnar Lans, LRF Länsförbund, telefon: 036-34 62 03.
Karin Eickhoff, Hushållningssällskapet i Jönköpings län,
telefon: 0708-29 09 79
På måndag, den 1 november, genomför Jönköpings läns nya landshövding, Lars Engqvist, en rundresa i länet för att besöka ett antal lantbruk och bilda sig en uppfattning om lantbruket och dess betydelse för länet.

Kontaktperson
Christer Frennberg
Länsexpert lantbruk
Telefon: 036-39 52 41
E-post: lansstyrelsen@f.lst.se