Skogs- och Träfacket

Länge leve den fackliga solidariteten!

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 16:24 CET

Fackliga organisationer i Senegal stödjer Skogs- och Träfacket i dess kritik mot en eventuell utförsäljning av de statligt ägda skogarna, se nedanstående uttalande (fritt översatt).

"Vi står tillsammans med våra svenska kamrater och opponerar oss kraftigt mot utförsäljningen av statligt ägda skogar till gagn för kortsiktiga privata intressen, och därmed till skada för mänsklighetens intressen. Den (utförsäljningen) är både oacceptabel och oförståelig, med tanke på att politikerna träffas i dessa dagar i Kenya för att finna lösningar mot den globala uppvärmningen. Kamrater, stå tillsammans i solidaritet och ni kommer att vinna. Länge leve den fackliga solidariteten!

SYNACO - Senegal
Byggnadsarbetareförbundet - Senegal"