Informator Utbildning

Länge leve management!

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 09:49 CEST

Managementfrågor berörs sällan i debatten trots att området har och har haft en avgörande betydelse för tillväxten för först de västerländska samhällena och nu även för tillväxtekonomierna i Asien och Sydamerika. Samtidigt kan vi iaktta ett förfall inom politisk management i stora delar av västvärlden – jag tänker på oförmågan att anpassa utgifterna till inkomsterna i stora delar av Europa och USA. Själv bevistade jag Handelshögskolan i Stockholm för att i första hand lära mig att intäkterna ska överstiga kostnaderna, basalt och dadaistiskt med fundamentalt.


Under 1900-talet har fokus inom management förflyttats från långserieproduktion med standardisering, via human relations till operationsanalys, systemteori, marknadsföring, strategi till effektivitet i form av lean och business process reenginering etc. Förskjutningen från industriell produktion till decentralisering och ökad betydelse av humankapitalet har naturligtvis haft stor betydelse för utvecklingen av metoder och verktyg inom detta mångfacetterade område.
Få områden är så komplexa och samtidigt så ofullständigt definierade som management. Inom den företagsekonomiska ”vetenskapen” har begreppet management delvis kommit att ses över axeln och betraktas som ett orent utövande av de färdigheter som på svenska brukar sammanfattas under ämnesrubriken företagsekonomi. Denna flora ämnen förekommer exempelvis inte i den anglosaxiska världen där man istället läser ämnen som t.ex. accounting, marketing, finance eller organisation. Jag har själv stött på akademiker som talat föraktfullt om ”managementkulturen” som något oönskat och oprecist utövande av en diversehandel av aktiviteter utan förankring i vetenskap.
Samtidigt brottas miljontals chefer över hela världen med svårigheterna och komplexiteten inom området management. Om man ett ögonblick betecknar management som en bransch, vilket det naturligtvis inte är, så kan man påstå att denna bransch förmodligen är världens största mätt i tid gånger lön samt all utbildning, litteratur etc. som förbrukas......

Läs hela artikeln av Bengt Karlöf på Informator-Bloggen

Läs om programmet Managing the IT-business

Informator är Nordens största kompetensutvecklare inom IT och projektledning. Våra kurs- och certifieringscenter finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. www.informator.se