Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bank – Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 11:30 CET

”Under det fjärde kvartalet passerade vi 200 miljarder kronor i affärsvolym och Länsförsäkringar är nu den femte största retailbanken i Sverige. Jag är mycket stolt över att Länsförsäkringar för femte gången har Sveriges mest nöjda bankkunder och för sjätte gången och femte året i rad har Sveriges mest nöjda bolånekunder på privatmarknaden, enligt Svenskt Kvalitetsindex 2009. Antalet kunder fortsätter att öka. Det är också glädjande att vi växer inom alla produktområden, mycket tack vare en stark lokal organisation. Vår bankverksamhet har en mycket god stabilitet, hög kreditkvalitet och en stark finansiell ställning,” säger Mats Ericsson, vd i Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning
- Rörelseresultatet ökade 5 procent till 258 (245) Mkr.
- Räntenettot minskade 5 procent till 1 148 (1 211) Mkr.
- Nettoresultatet av finansiella transaktioner ökade till 101 (1) Mkr.
- Den totala affärsvolymen ökade 23 procent till 204 (165) mdr.
- Utlåningen ökade 27 procent till 100 (79) mdr.
- Kreditkvaliteten är mycket god och verksamheten har en låg riskprofil. Kreditförlusterna uppgick netto till 50 (65) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,05 (0,07) procent.
- Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 12,5 (14,6) procent och kapitaltäckningsgraden till 14,8 (17,7) procent.
- Länsförsäkringar har återigen Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och de mest nöjda bolånekunderna i en jämförelse mellan alla svenska banker enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 2009.
- Antalet kunder ökade 8 procent till 759 000 (700 000) och antalet kort ökade 23 procent till 223 000 (181 000).

Uppgifterna inom parentes avser 2008.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan. Eller på www.lansforsakringar.se/rapporter.
För ytterligare information kontakta

Mats Ericsson
Verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
08-588 409 63
073-96 409 63
mats.ericsson@lansforsakringar.se

Anders Borgcrantz
Vice vd och CFO Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se
Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.