Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bank: Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 11:25 CET

– Under det fjärde kvartalet fortsatte banken att växa inom alla områden och marknadspositionen stärktes. Tillväxten i antalet kunder ökar kontinuerligt. Räntenettot, rörelseresultatet och lönsamheten ökade och bankens rating är fortsatt oförändrad med stabila utsikter. Tillväxten, den goda kreditkvaliteten och lönsamheten visar att banken står för stabilitet och låg risk i verksamheten. Länsförsäkringar har Sveriges starkaste finansiella varumärke och Sveriges mest nöjda bank- och bolånekunder på privatmarknaden. Vi står väl rustade inför ett nytt år där vårt sparandeerbjudande kommer att förstärkas, säger Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank AB.

Året i korthet, koncernen

  • Länsförsäkringar har både Sveriges mest nöjda bankkunder och Sveriges mest nöjda bolånekunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2010.
  • Rörelseresultatet ökade 34 procent till 345 (258) Mkr.
  • Räntenettot ökade 19 procent till 1 363 (1 148) Mkr.
  • Kreditförlusterna är fortsatt låga och uppgick netto till 60 (50) Mkr, vilket motsvarar en kreditförlustnivå på 0,05 (0,05) procent.
  • Affärsvolymerna ökade 14 procent till 232 (204) mdr.
  • Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 11,8 (12,5) procent och kapitaltäckningsgraden till 13,5 (14,8) procent.
  • Antalet kunder ökade 9 procent till 826 000 (759 000) och antalet bankkort ökade 19 procent till 266 000 (223 000).
  • Antalet kunder med Länsförsäkringar som huvudbank ökade med 15 procent till 223 000 (194 000) och antalet produkter per kund blir fler.

Uppgifterna inom parentes avser 2009.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Mats Ericsson, verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
Telefon:  08-588 409 63, 073-964 09 63
mats.ericsson@lansforsakringar.se

Anders Borgcrantz, ställföreträdande verkställande direktör och CFO Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08 588-412 51, 073-964 12 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se

lansforsakringar.se/finansielltbank

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.