Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 11:25 CEST

– Vi fortsätter att vara offensiva på den svenska bankmarknaden och växer inom alla delar. Vårt resultat och våra nyckeltal förbättras stadigt. Vi har fått ett ordentligt lyft i bolåneaffären och vi tar nu drygt 11 procent av nyutlåningen, vilket är ett viktigt steg i vår ambition att bli ett av de tre största hypoteksbolagen. Moody´s och Standard & Poor´s gav våra säkerställda obligationer högsta möjliga rating i juni och obligationerna emitteras därefter med stor framgång. Ratingen är ett viktigt bevis för stabiliteten, kvaliteten och långsiktigheten i vår verksamhet. Vår fondvolym växer rejält. Allt detta stärker vår konkurrenskraft ytterligare och ger oss kraft att fortsätta utmana genom att ge kunderna erbjudanden med bra service, bra priser och bra villkor, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.Sammanfattning:

Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 133 (112) Mkr och efter kreditförluster till 112 (83) Mkr, en ökning med 35 procent.
Intäkterna ökade med 7 procent till 527 (493) Mkr.
Räntenettot ökade med 8 procent och uppgick till 480 (445) Mkr.
Rörelsens kostnader ökade med 3 procent till 394 (381) Mkr.
K/I-talet sjönk till 0,75 (0,77).
Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 21 (29) Mkr.
Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 4,8 (3,8) procent.
Utlåningen till allmänheten ökade med 19 procent till 60 (51) mdr och inlåningen från
allmänheten ökade med 20 procent till 27 (23) mdr.
Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 23 procent till
42 (34) mdr. Marknadsandelen mätt som nyförsäljning ökade till drygt 11 procent per den sista juni.
Den säkerställda upplåningen hos dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek fick högsta möjliga kreditbetyg av såväl Moody´s som Standard & Poor´s.
Antalet kunder ökade till 652 00 (594 000).


Uppgifterna inom parentes avser januari – juni 2006.

Jämförelsevärden är omräknade enligt IFRS.Hela rapporten bifogas denna pressinformation.För ytterligare information kontakta:Tomas Johansson,

Vd Länsförsäkringar Bank AB

08-588 419 82

073-96 419 82Anders Borgcrantz,

CFO Länsförsäkringar Bank AB

08-588 412 51

073- 96 412 51Dag Rosander,

Presschef Länsförsäkringar AB

08-588 414 99

073-96 414 99Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag äger i sin tur och tillsammans utvecklingsbolaget Länsförsäkringar AB, där Agria Djurförsäkring ingår. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.