Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bank: Delårsrapport januari-mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 11:22 CEST

”Året har börjat bra. Vi fortsätter att växa enligt strategin. Vårt arbete med att pressa kostnaderna och öka intäkterna har gett resultat. Vi förbättrar oss inom alla områden trots en allt tuffare marknad. Under perioden har vi bland annat skördat stora framgångar inom sparandeområdet och vi arbetar målmedvetet med att skapa ännu flera kundmöten i alla våra kanaler där vi möter våra bank- och försäkringskunder”, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

Perioden i korthet:

-Rörelseresultatet före kreditförluster uppgick till 54 (51) Mkr och efter kreditförluster till 40 (34) Mkr.
- Resultatet efter skatt uppgick till 29 (25) Mkr.
- Intäkterna ökade med 3 procent till 323 (315) Mkr och administrationskostnaderna ökade med 2 procent till 270 Mkr.
- Räntenettot ökade med 0,3 procent och uppgick till 220 (219) Mkr.
- K/I-talet sjönk till 0,83 (0,84).
- Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 14 (16) Mkr.
- Ett ovillkorat aktieägartillskott på 300 Mkr har erhållits.
- Räntabiliteten på eget kapital blev 3,9 (4,0) procent.
- Utlåningen till allmänheten ökade med 19 procent till 49 (41) Mdr.
- Inlåningen från allmänheten ökade med 12 procent till 22 (19) Mdr.
- Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 28 procent till 32 (25) Mdr.
- Länsförsäkringar Bank, kommer genom dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek, att under tredje kvartalet 2006 lämna in en ansökan till Finansinspektionen gällande tillstånd att emittera säkerställda obligationer.

Uppgifterna inom parentes avser januari-mars 2005.

Läs hela rapporten på: www.lansforsakringar.se/rapporter

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson
vd Länsförsäkringar Bank AB
08-588 419 82
073-96 419 82
tomas.g.johansson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
informationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se


Med 24 lokala och självständiga länsförsäkringsbolag och det av dem gemensamt ägda Länsförsäkringar AB är länsförsäkringsgruppen Sveriges enda kundägda bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex och är Årets Sakförsäkringsbolag tre år i rad enligt tidningen Affärsvärlden. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Marknadsandelen inom sakförsäkring är 30 procent, inom livförsäkring 10 procent och inom bank 3 procent. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 173 miljarder kronor.