Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bank Delårsrapport januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 11:06 CEST

"Bankverksamheten fortsätter att växa på bred front och vi stärker vår position på bolåne marknaden. Antalet kunder ökar stadigt, vilket visar att vi har ett starkt erbjudande som attraherar i en turbulent tid. Dessutom är det glädjande att antalet kunder med en nära relation till banken ökar och andelen av de som även är kunder i Länsförsäkringars sak- och livaffär växer. Resultatutvecklingen är stabil. Vår kreditkvalitet är god och kreditförlusterna är fortsatt låga. Den finansiella situationen och likviditeten är god", säger Mats Ericsson, vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning

  • Rörelseresultatet ökade 8 procent till 68 (63) Mkr.
  • Räntenettot ökade 9 procent till 296 (270) Mkr.
  • Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 18 (13) Mkr.
• Utlåning till allmänheten ökade 20 procent till 83 (69) mdr och inlåning från allmänheten ökade 15 procent till 36 (31) mdr. Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade 16 procent till 56 (49) mdr.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,0 (10,7) procent och primärkapitalrelationen till 9,1 (8,9) procent enligt Basel II övergångsregler.
• Antalet kunder ökade till 713 000 (667 000), och antalet vardagsekonomikunder med en nära relation till banken ökade till 164 000 (138 000).
  • Antalet kort ökade till 190 000 (157 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period 2008.

Rapporten kan läsas i sin helhet nedan.

För ytterligare information kontakta

Mats Ericsson
Verkställande direktör Länsförsäkringar Bank AB
08-588 409 63
073-96 409 63
mats.ericsson@lansforsakringar.se

Anders Borgcrantz
Vice vd och CFO Länsförsäkringar Bank AB
08-588 412 51
073-96 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se