Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bank får bra kreditbetyg av Moody’s

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 08:41 CEST

Länsförsäkringar Bank har fått kreditbetyget A3/Prime-2 för både långfristig och kortfristig upplåning av kreditvärderingsinstitutet Moody’s. Kreditbetygen ökar konkurrenskraften för Länsförsäkringars bankverksamhet.

– Moody's rating är mycket positiv och den är ett gott betyg på bankens utveckling. Vi förväntar oss att bankens goda utveckling i kombination med Moody's rating tydligt ska reflekteras i priset på bankens funding, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank.

I Moody’s motivering till ratingen nämns bland annat bankens strategiska roll inom länsförsäkringsgruppen. Länsförsäkringars kunder erbjuds ett brett utbud av bank- och försäkringstjänster. Med den stora kundbasen som finns inom Länsförsäkringar har banken en stor potential till expansion. Ytterligare faktorer är bankens låga riskprofil och att kapitaltäckningen är på en betryggande nivå.

Bankverksamheten har sedan starten 1996 utvecklats mycket positivt. I takt med att fler väljer Länsförsäkringar som sin huvudbank och att kunderna är nöjda, ökar volymerna. Bankkunderna når Länsförsäkringar genom de 24 länsförsäkringsbolagens 82 rådgivningskontor i hela Sverige samt genom Internet- och telefonservice.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Johansson
VD Länsförsäkringar Bank
Anders Borgcrantz
Vice VD Länsförsäkringar Bank

Mikael Östlund
Informationschef Länsförsäkringar
mikael.ostlund@lansforsakringar.se
08-588 419 82
073-96 419 82
08-588 412 51
073-964 12 51

08-588 418 50Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.