Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bank får höjt kreditbetyg av Standard & Poor’s

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 16:03 CEST

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s höjer Länsförsäkringar Banks kreditbetyg till A- med utsikten stabil för långsiktig upplåning. Ratingen för den kortsiktiga upplåningen är kvar på nivån A2. Kreditbetygen ökar konkurrenskraften för Länsförsäkringars bankverksamhet.

− Länsförsäkringar Banks kreditbetyg speglar bankens ökade strategiska betydelse inom länsförsäkringsgruppen, och ledningens sätt att uppfylla uppsatta mål med att positioneras som en fullsortimentsbank. Ratingen höjs också på grund av bankens solida kapitalbildning och den fortsatt höga kvaliteten på bankens tillgångar trots den snabba tillväxten på utlåningssidan de två senaste åren, säger Miguel Pintado, Associate vid Standard & Poor’s.

− Vi är mycket glada för Standard & Poor’s rating som vi tycker är ett gott betyg för bankens arbete och utveckling. Vi kan nu konstatera att de kreditbetyg banken erhållit under senaste tiden både enskilt och sedda tillsammans innebär en stark bekräftelse på bankens utveckling och vi förväntar oss att dessa betyg tydligt skall reflekteras i prissättningen på bankens funding, säger Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank.

Bankverksamheten har sedan starten 1996 utvecklats mycket positivt. I takt med att fler väljer Länsförsäkringar som sin huvudbank och att kunderna är nöjda, ökar volymerna. Bankkunderna når Länsförsäkringar genom de 24 länsförsäkringsbolagens 82 rådgivningskontor i hela Sverige samt genom Internet- och telefonservice.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Johansson 08-588 419 82
VD Länsförsäkringar Bank 073-96 419 82

Anders Borgcrantz 08-588 412 51
Vice VD Länsförsäkringar Bank 073-96 412 51

Mikael Östlund 08-588 410 94
Informationschef Länsförsäkringar AB 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på 31,4 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 11,6 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.