Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bank höjer målnivåerna för kapitaltäckningsgraden

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 18:00 CET

Styrelsen i Länsförsäkringar Bank har beslutat att höja målnivån för den
totala kapitaltäckningsgraden samt att införa en målnivå för
primärkapitaltäckningsgraden. De nya målnivåerna har satts till 10,5
procent för den totala kapitaltäckningsgraden samt till 8,5 procent för
primärkapitaltäckningsgraden, med en möjlig variation om +/-
0,5 procentenheter.

Moderbolaget Länsförsäkringar AB har idag lämnat dels ett ovillkorat
aktieägartillskott om 250 Mkr och dels ett primärkapitaltillskott om 290
Mkr samt ett daterat förlagslån om 580 Mkr. Det daterade förlagslånet
löper på 10 år.

Proforma per 2003-09-30 uppgick bankens primärkapitalrelation till 10,6
procent och den totala kapitaltäckningsgraden till 13,9 procent.

- Denna åtgärd visar på ägarnas starka ambition att trygga bankens
fortsatta finansiella ställning. Höjningen är ett resultat av bankens
ökade aktivitet på bolånemarknaden och som emittent på kapitalmarknaden.
Avsikten är att ytterligare förstärka bankens marknadsposition, säger
Tomas Johansson, VD i Länsförsäkringar Bank.

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Johansson, VD Länsförsäkringar Bank 08-588 419 82
tomas.g.johansson@lansforsakringar.se 073-964 19 82

Anders Borgcrantz, vice VD Länsförsäkringar Bank 08-588 412 51
anders.borgcrantz@lansforsakringar.se 073-964 12 51

Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94
mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82