Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Banks delårsrapport januari-september 2005: Resultatet upp med 26 procent

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 11:54 CEST

– Det går bra för Länsförsäkringars bankverksamhet. Volymtillväxten fortsätter och alla nyckeltal pekar i rätt riktning. De kraftigt förbättrade avkastningsresultaten för våra fonder är det stora glädjeämnet. Planeringen är inställd på investeringar i marknaden för fortsatt expansion, säger Tomas Johansson, vd Länsförsäkringar Bank.

Sammanfattning
• Rörelseresultatet före kreditförluster ökade med 26 procent och uppgick till 149,7 (119,1) Mkr och efter kreditförluster till 105,6 (90,5) Mkr.
• Intäkterna ökade med 8 procent till 963,5 (888,7) Mkr.
• Administrationskostnaderna ökade med 6 procent till 813,8 (769,6) Mkr.
• Räntenettot ökade med 8 procent och uppgick till 650,0 (604,4) Mkr.
• Räntabiliteten på eget kapital efter schablonskatt blev 3,8 (4,3) procent.
• Utlåningen till allmänheten ökade med 21 procent till 45,1 (37,4) miljarder kronor och inlåningen från allmänheten ökade med 10 procent till 20,4 (18,6) miljarder kronor.
• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 32 procent till 29,1 (22,0) miljarder kronor.
• Kapitaltillskott om 300 Mkr erhölls i form av ovillkorade aktieägartillskott.
• Kapitaltäckningsgraden uppgick till 11,61 (11,69) procent och primärkapitalrelationen till 9,26 (9,20) procent.
• Sveriges mest nöjda privatbankkunder för andra året i rad. Totalt uppgår antalet kunder till 588 000 (565 000).

Uppgifterna inom parentes avser januari–september 2004.

Du hittar hela rapporten på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Johansson
vd Länsförsäkringar Bank
08-588 419 82
073-964 19 82
tomas.g.johansson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen
Informationsdirektör, Länsförsäkringar AB
08-588 415 01
070-579 70 66
christer.baldhagen@lansforsakringar.se


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.