Länsförsäkringar

Länsförsäkringar breddar utbudet med obligationer

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 08:47 CEST

Länsförsäkringar breddar värdepapperstjänsten ytterligare och blir återförsäljare i Riksgäldens oktoberemission av premieobligation 05:02 med start 12 oktober.

– Detta är ett naturligt steg i utvecklingen av vår värdepapperstjänst. Genom att vi deltar som återförsäljare i emissionen ger vi kunderna tillgång till förstahandsmarknaden och slipper hänvisa intresserade kunder till våra konkurrenter, säger Johan Nyman, chef för affärsområde Spara & Betala, Länsförsäkringar Bank.

Länsförsäkringars värdepapperstjänst startade i november 2002 och har idag ett brett utbud i depåtjänsten. Via tjänsten kan kunderna bland annat handla med samtliga aktier på Stockholmsbörsen, få detaljerad kursinformation i realtid och lägga upp sin egen bevakningslista.

– I december tar vi nästa steg och erbjuder handel med räntebärande värdepapper via internet. Våra kunder får då tillgång till handeln av bland annat premieobligationer, statsobligationer och aktieindexobligationer på andrahandsmarknaden, säger Johan Nyman.

Länsförsäkringars ambition är att även i fortsättningen stå med på listan över återförsäljare i Riksgäldens marknadsmaterial för de emissioner som genomförs löpande två gånger per år.För ytterligare information kontakta:

Johan Nyman, chef Spara & Betala, Länsförsäkringar Bank
08-588 422 86
073-96 422 86

Dag Rosander
Presschef Länsförsäkringar AB
08-588 414 99
073-96 414 99
Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bank- och försäkringskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sakförsäkringsbolag för tredje året i rad enligt Affärsvärlden och har utnämnts till Årets Bank av Privata Affärer. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel på över 31 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,8 procent och inom bank 3,0 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 150 miljarder kronor.