Länsförsäkringar

Länsförsäkringar förstärker erbjudandet till fondförsäkringskunderna ytterligare genom samarbete med Société Générale Asset Management

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2004 09:25 CEST

Med start under juni månad får Länsförsäkringars fondförsäkringskunder även tillgång till sex internationella fonder från Société Générale Asset Management (SGAM). Sedan tidigare kan kunderna välja externa internationella fonder från ABN Amro och dess svenska dotterbolag Alfred Berg och Banco. Utbudet av externa fonderna är ett komplement till Länsförsäkringars eget fondutbud.

– Samarbetet är led i det arbete som inleddes redan genom samarbetet med ABN Amro 2002. Vårt utbud kommer att breddas successivt med nya fonder från flera externa aktörer. Detta blir allt viktigare, inte minst på tjänstepensionsmarknaden, där kunderna ställer tydliga krav på sin leverantör. God kapitalavkastning och ett attraktivt fondutbud är avgörande, säger Jonas Derninger, chef Affärsområde Privat i Länsförsäkringar Liv.

SGAM är ett dotterbolag till bankkoncernen Société Générale. SGAM är den tredje största aktören inom eurozonen och den 20e största i världen. De förvaltar 236 miljarder euro. Förvaltningen sköts från fyra olika förvaltningscentra: USA, Frankrike, England och Asien.

– Société Générale Asset Management är en erkänt skicklig fondförvaltare som är långsiktig och uthållig. Dessutom har de attraktivt utbud av fonder som kompletterar vårt eget och ABN Amros fondutbud på ett bra sätt, säger Jonas Derninger.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Derninger 08-588 404 96
Chef Affärsområde privat, Länsförsäkringar Liv 073-964 04 96
jonas.derninger@lansforsakringar.se

Mikael Östlund 08-588 410 94
Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se


Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring med en marknadsandel över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,9 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 140 miljarder kronor.