Länsförsäkringar

Länsförsäkringar fortsätter att öka inom både bank och försäkring

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 11:22 CEST

Länsförsäkringars marknadsandel inom sakförsäkring ökade med 1,2 procentenheter till 31,4 procent. Marknadsandelen inom livförsäkring mätt som nyförsäljning var 11,6 procent. Det visar Försäkringsförbundets statistik för första kvartalet 2004. Länsförsäkringars bankverksamhet fortsätter också att växa. Marknadsandelen inom inlåning ökade under perioden mars 2003 till mars 2004 från 2,7 till 3,0 procent. Marknadsandelen avseende bostadslån (bottenlån) ökade från 1,3 till 2,1 procent.

Bank
Bankverksamheten visar en fortsatt kraftig resultat- och volymtillväxt. Utlåningen ökade med 42 procent och inlåningen med 11 procent den senaste 12-månadersperioden. Positionen på bolånemarknaden har stärkts ytterligare och bostadsutlåningen ökade med 78 procent under samma period. Antalet helkunder i banken, det vill säga kunder med lönekonto, kort, sparande och lån, ökar stadigt.

Marknadsandelen mätt som inlåning från hushållen var 3,0 procent den sista mars 2004, en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Marknads-andelen mätt som utlåning till hushållen ökade från 2,1 procent till 2,4 procent. Länsförsäkringars andel av marknaden för bostadslån (bottenlån) var 2,1 procent den sista mars, en ökning med 0,8 procentenheter.

Fonder
Av den totala fondmarknaden hade Länsförsäkringar en marknadsandel på 3,9 procent den sista mars 2004. Det är en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med samma period föregående år. Mätt i nettoförsäljning minskade marknadsandelen från 6,4 till 4,4 procent.

Sakförsäkring
Länsförsäkringar stärker positionen ytterligare på den svenska sakförsäkringsmarknaden. Enligt Försäkringsförbundets marknadsstatistik för det första kvartalet steg marknads-andelen till 31,4 procent, mätt som inbetald premie. Det är en ökning med 1,2 procent-enheter jämfört med motsvarande period förra året.

Marknadsandelen inom hem- och villaförsäkring var oförändrad, 32,3 procent. Inom trafikförsäkringar minskade marknadsandelen med 0,6 procentenheter till 32,4 procent, men mätt i antal försäkringar var marknadsandelen oförändrad, 36,2 procent. Marknads-andelen på företagsmarknaden ökade med 1,6 procentenheter, från 35,2 procent till 36,8 procent.

Livförsäkring
Länsförsäkringars marknadsandel minskade något mätt som premieinkomst, från 9,0 procent till 8,4 procent. Marknadsandelen avseende nyförsäljningen ökade dock med 0,8 procentenheter till 11,6 procent.

Länsförsäkringars marknadsandelar sista mars 2004

Marknad 31 mars
2004 (%)
31 mars
2003 (%)
Förändring i
procentenheter

Sakförsäkring, inbetald premie 31,4
30,2
+1,2

Livförsäkring, nyförsäljning 11,6
10,8
+0,8

Livförsäkring, premieinkomst 8,4
9,0
-0,6

Fond 3,9
3,8
+0,1

Bank, inlåning 3,0
2,7
+0,3

Bank, utlåning 2,4
2,1
+0,3

Bank, bostadslån (bottenlån) 2,1
1,3
+0,8


För ytterligare information kontakta:
Mikael Östlund
Informationschef Länsförsäkringar AB
070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se