Länsförsäkringar

Länsförsäkringar fortsätter att växa inom bank och försäkring

Pressmeddelande   •   Nov 13, 2003 10:51 CET

Länsförsäkringars marknadsandel inom sakförsäkring ökade med 1,3 procentenheter till 30,3 procent. Marknadsandelen inom livförsäkring mätt i nyförsäljning ökade med 1,4 procentenheter till 10,8 procent. Det visar Försäkringsförbundets kvartalsstatistik för tredje kvartalet 2003. Länsförsäkringars bankverksamhet fortsätter också att växa. Marknads-andelen inom inlåning ökade under perioden september 2002 till september 2003 från 2,5 till 2,8 procent.

Sakförsäkring
Den totala marknadsandelen inom sakförsäkring ökade från 29,0 till 30,3 procent. På privatmarknaden tog Länsförsäkringar nya marknadsandelar inom alla produkter utom villahem. Länsförsäkringars marknadsandel inom företags- och fastighetsförsäkring var 35,5 procent, vilket motsvarar en ökning med 2,3 procentenheter.

Livförsäkring
Marknadsandelen mätt i premieinkomst minskade något, från 8,9 procent till 8,8 procent.
Marknadsandelen mätt i nyförsäljning ökade under perioden från 9,4 procent till 10,8 procent. På Tjänstepensionsmarknaden ökade marknadsandelen, mätt i nyförsäljning, från 9,8 till 11,2 procent.

Bankverksamheten
Den totala utlåningen ökade med 58 procent till 27,9 miljarder kronor och inlåningen med 25 procent till 17,4 miljarder kronor. Marknadsandelen mätt i inlåning från hushållen var 2,8 procent i september 2003. Hypoteksutlåningen ökade med 8,2 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 132 procent. Den totala volymen uppgick till 14,4 miljarder kronor den sista september 2003. Antalet bolånekunder uppgick till 46 000.

Fondverksamheten
Den sista september hade Länsförsäkringars kunder sammanlagt 31,7 miljarder kronor placerade i våra fonder, vilket motsvarar en marknadsandel på 3,9 procent. Det är en ökning från samma period föregående år med 0,2 procentenheter. Länsförsäkringars andel av nettoflödet mätt som rullande tolvmånaderstal var i september 5,2 procent.

Mer information om Länsförsäkringars marknadsandelar hittar du på www.lansforsakringar.se/info

För ytterligare information kontakta:

Mikael Östlund 08-588 410 94
Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82
mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder och har den mest prisvärda banken med de mest lojala kunderna, enligt Svenskt Kvalitetsindex. Länsförsäkringar är Årets Sak- och Livbolag enligt Affärsvärlden och utnämndes till Årets Bank av Privata Affärer 2002. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknads-andelen uppgår till över 30 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 11,0 procent och inom bank 2,8 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 130 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor