Länsförsäkringar

Länsförsäkringar genomför stor utbildningsinsats om pensioner och pensionssparande

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 12:58 CEST

Kunskapen om hur pensioner och pensionsförsäkringar fungerar är mycket låg. Samtidigt ökar individens ansvar för att planera sin egen pension.

– Pensioner är viktigare än någonsin. Allt färre ska försörja allt fler under en allt längre tid. Till detta kommer ett nytt pensionssystem och tjänstepensionslösningar i vilka ingen säkert kan säga hur stor den framtida pensionen blir. De senaste årens utveckling på de finansiella marknaderna har bidragit till att oron är stor. Därför är det viktigt att öka kunskapen kring pensioner och pensionssparande, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

Om boken "Allt du behöver veta om pensioner"
Länsförsäkringar har tagit fram en bok som på ett enkelt sätt gör ämnet pensioner begripligt. Boken beskriver hur den allmänna pensionen och tjänstepensioner fungerar samt behovet av privat sparande. Till detta kommer också vad alla bör tänka på beroende på hur livssituationen ser ut och var man befinner sig i livet.

Genom att förbättra kunskaperna både bland medarbetare och bland kunder skapar Länsförsäkringar en plattform så att man kan skapa sig en egen uppfattning om sin framtida pension. Huvudförfattare till boken är ekonomijournalisten Mats Wester.

För beställning av boken "Allt du behöver veta om pensioner", skicka e-post till info@lansforsakringar.se

För ytterligare information, kontakta:
Hans Benndorf VD Länsförsäkringar Liv
08-588 408 14, 073-96 408 14 hans.benndorf@lansforsakringar.se

Mikael Östlund Informationschef Länsförsäkringar
08-588 410 94, 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensions-försäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor.